HÀN QUỐC

Nhóm Xanh bày tỏ lòng cảm kích
và cảm hứng đối với các lý tưởng cao quý

Ban Báo chí Gwangju tường trình (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)
[Gwangju] Liên hiệp Hàn Quốc Xanh là một tổ chức dân sự làm việc để bảo vệ môi trường sinh thái và gợi ý thức về sự hòa đồng giữa con người với thiên nhiên trong đại chúng. Ðồng tu từ Gwangju, Hàn Quốc, đã làm việc với Liên hiệp Hàn Quốc Xanh trong một vài hoạt động chung. Từ việc cung cấp thức ăn chay ngon miệng cho mỗi sinh hoạt, đoàn thể chúng ta đã được biết đến như đại biểu của giới trường chay và lòng nhân ái của Lối Sống Mới.

Ðáp lại nỗ lực của chúng tôi, vào ngày 1 tháng 2, Kim niên 4 (2007), Liên Hiệp Hàn Quốc Xanh đã trao tặng chúng tôi một bằng cảm tạ tại cuộc hội nghị thường niên của họ, nói rằng họ rất tri ân sự giúp đỡ "xanh" của chúng tôi và gọi chúng tôi là "những người địa cầu xinh đẹp". Trong buổi lễ, họ giới thiệu Hội của chúng ta với những lời lẽ sau đây: "Nhóm người này đã đem thuyết trường chay vào thực hành, điều mà trước đây chúng ta chỉ cho là lý thuyết. Cùng với những nỗ lực xanh của họ, họ cũng phát triển về tâm linh để cống hiến tình thương đến từng góc cạnh của xã hội".

Sau buổi lễ, họ cho chúng tôi biết họ đang lập kế hoạch để thành lập một nhóm ăn chay và cần sự giúp đỡ của chúng tôi trong công việc tương lai. Chúng tôi rất vui mừng có cơ hội để làm việc với nhóm cao quý này hướng về lý tưởng sống trong hòa bình và hòa hợp với tất cả các chúng sinh.  


Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm