Câu thông với Thượng Ðế
sẽ cho chúng ta
có nhiều hơn
để cống hiến
cho thế giới


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Sofia, Bảo Gia Lợi, ngày 18 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 651
Sau khi câu thông với Thượng Ðế, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình tràn ngập phép lạ. Mọi thứ sẽ xảy ra một cách diệu kỳ. Mọi thứ sẽ được chăm sóc; mọi thứ đều tràn ngập tình thương và sự hài hòa, khiến cho linh hồn chúng ta sẽ tìm thấy một sự bình an mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ biết có thể hiện hữu. Vì lý do này, từ xưa nhiều nhà hiền triết và thánh nhân đã buông bỏ cả thế giới, bởi vì niềm phúc lạc nội tại khi tìm được Thượng Ðế khiến họ thật mãn nguyện, đến mức cảm thấy hầu như không còn cần bất cứ điều gì trên thế giới này nữa.

Nhưng như vậy không có nghĩa là một người khai ngộ không thể sinh hoạt trong thế gian. Nếu chúng ta lựa chọn để tiếp tục những bổn phận của mình và hoàn thành những nhiệm vụ thế gian, chúng ta có thể tiếp tục một cách tận tụy hết lòng, đầy nghị lực, đầy tình thương và thông minh hơn nhiều. Bởi vì tình thương mà chúng ta tìm ra được từ bên trong rất mãnh liệt, sự bình an tìm được bên trong thật ổn định và lâu dài, khiến cho chúng ta có thể chịu đựng bất cứ gánh nặng nào trên thế giới mà không hề cảm thấy mệt nhọc, và không hề cảm thấy hối hận hay muốn chạy trốn trách nhiệm.

Thật ra, ý nghĩa của sự buông bỏ không phải là trốn chạy khỏi thế giới, mà chỉ là buông xả, hoặc có thể là cống hiến cả đời mình cho một mục đích cao thượng hơn, để phụng sự một nhóm người rộng lớn hơn, hay phụng sự toàn thế giới nếu chúng ta có thể làm được. Bởi vì sau khi nhận biết Thượng Ðế, sau khi nhận biết được trí huệ mà chúng ta luôn luôn có bên trong chính mình, dĩ nhiên chúng ta có thể phụng sự thế giới tốt hơn. Rất nhiều khả năng được thức tỉnh bên trong chúng ta, nhiều tài nghệ được nhớ lại, rất nhiều cách để giải quyết nhiều vấn đề thế giới này, chúng ta sẽ rất bận rộn nhưng rất hăng hái muốn chia sẻ với tất cả mọi người đến tìm sự giúp đỡ nơi chúng ta.