Thoát vòng sân hận


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Tây Hồ, Formosa, ngày 1 tháng 11, 1995
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 510
Nhiều khi rất khó hòa thuận với người trong gia đình, với bạn bè hàng xóm. Nhưng khó hơn nữa nếu chúng ta không ráng hòa thuận: chúng ta sẽ mất đi một số lực lượng của mình, mất đi tấm lòng thương yêu tử tế. Mỗi lần ghét hàng xóm là sự khai ngộ của mình giảm đi một chút. Mỗi lần nghĩ xấu về ai là mình mất đi một phần của chính mình, mất đi một phần ánh sáng, một phần hạnh phúc thiên đàng mà bình thường thuộc về của mình. Cho nên, nếu thấy rõ hết mọi điều này chúng ta sẽ biết rằng thật tình ghét ai chỉ làm khổ mình thôi. Ðó mới là vấn đề, đó là cái khó nhất khi sống trên cõi đời này. Bởi vì mọi thứ đều làm mình giận, mọi thứ đều khiến mình bực dọc, và dường như mọi thứ đều đi ngược lại với mình. Tuy nhiên cùng một lúc, chúng ta phải thương yêu tất cả, và điều này có thể rất, rất là khó.