Kỹ thuật thời Hoàng Kim
 


Pin năng lượng mặt trời
nhẹ, mỏng, rẻ


Do Ban Báo chí Formosa ( nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Trường Ðại học Quốc gia Giao Thông (NCTU), một đại học kỹ thuật hàng đầu ở Formosa, gần đây đưa ra một sáng chế mới lạ về pin năng lượng mặt trời gắn trên một chất nền bằng nhựa. Mỏng và nhẹ, loại pin giá rẻ này có thể được làm giống như túi ny lông xếp lại được thành cỡ bỏ túi. Nó cũng có thể được sản xuất hàng loạt như tiến trình ấn loát. Theo nhà nghiên cứu chính Trần Phương Trung, cũng là giáo sư dự khuyết của trường Ðại học NCTU, phân khoa Quang lượng, thì năng lượng mặt trời là một loại năng lượng thân thiện môi sinh có thể lưu trữ trong pin nhiên liệu và chuyển thành điện năng. Pin năng lượng mặt trời theo thông lệ, được chế biến từ chất si li côn, thô và nặng, và quan trọng hơn nữa, giá cao. Do đó, chúng không phổ biến để dùng trong nhà.

Ngược lại, pin năng lượng mặt trời do NCTU chế tạo được làm bằng những mảnh nhựa mỏng và nhẹ, và không đòi hỏi hãng xưởng phức tạp để chế tạo. Loại pin mới lạ này có thể được sản xuất hàng loạt trong một tiến trình tương tự như ấn loát, giảm giá lượng ít nhất là 20%, thậm chí gần 80% so với pin truyền thống. Chúng tạo một kỷ lục cao về hiệu suất điện năng với 5.2 %, cao nhất thế giới trong năm 2006, đặc biệt vượt hơn mức bình thường 4 % của các pin hữu cơ khác.

Pin năng lượng mặt trời hữu cơ do NTCU phát minh làm bằng những phim bằng nhựa mỏng gắn trên kính hay một chất nền dẻo có thể gấp nhỏ thành cỡ bỏ túi.


Pin năng lượng mặt trời được gắn trên một tấm kính trong, như thấy trong hình. Tuy nhiên, Giáo sư dự khuyết Trần Phương Trung nêu ra rằng trong tương lai nó sẽ được gắn trên một chất nền mềm, dẻo hơn có thể gấp lại được như túi ny lông thành cỡ bỏ túi. Nó cũng có thể gắn trên lều để cung cấp năng lượng cho giải trí ngoài trời. Dự đoán cho biết kỹ thuật mới này sẽ có khả năng cung cấp một nguồn năng lượng với giá rẻ, hợp sinh thái, với nguồn năng lượng thuận tiện để sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày trong vòng 3 đến 5 năm nữa.