Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới do Thanh Hải Vô Thượng Sư cống hiến hầu vinh danh những nỗ lực xuất sắc và tài lãnh đạo khai ngộ trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Giải thưởng cao quý này được trao tặng với mục đích khen thưởng và cảm tạ những nghĩa cử cao đẹp và việc làm tích cực của các chính phủ, nhà lãnh đạo, và cá nhân khắp thế giới. Xếp hạng trái tim là một biểu tượng của tình thương từ Thượng Ðế và khuyến khích lòng nhân ái đối với mọi chúng sanh.Không còn nạn đói,
một hành động cụ thể tại Ba Tây
và một tấm gương sáng cho thế giới


Do Ban Báo chí Goiania, Ba Tây (nguyên văn tiếng Bồ Ðào Nha)
Ngài Luís Inácio Lula da Silva,
tổng thống Brazil
Vào ngày 23 tháng 5, Kim niên 4 (2007), đại biểu của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến Brasília, thủ đô của Ba Tây, để trao tặng Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới cho tổng thống nước cộng hòa Ba Tây, ông Luís Inácio Lula da Silva , công nhận những nỗ lực xuất sắc của ông trong việc thực hiện chương trình "Không còn nạn đói" (Zero Hunger) nhằm xóa sạch nạn đói tại Ba Tây. Ðề xuất mới mẻ này đã lợi ích rất nhiều gia đình nghèo theo phương cách nhân đạo, và là một tấm gương cho nhiều quốc gia noi theo.(Xin xem tường trình trong "Những cải thiện tích cực trên tinh cầu", Bản Tin 175) .

Theo nghi thức ngoại giao phủ tổng thống, đại sứ Paulo César de Oliveira Campos, trưởng ban nghi lễ phủ tổng thống, đã thay mặt tổng thống Ba Tây để nhận giải thưởng bằng pha lê.

Trưởng ban nghi lễ đã lịch sự tiếp đón chúng tôi trong văn phòng của ông tại Palácio do Planalto, nơi chúng tôi trao tặng bảng tưởng lục và giới thiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ðại sứ Paulo César de Oliveira Campos đã ngỏ lời cảm tạ. Chúng tôi nhận thấy ông rất cảm động với cử chỉ sâu sắc và tế nhị của Thanh Hải Vô Thượng Sư, ông cho biết sẽ trao bảng tưởng lục và những lời ngợi khen của Ngài đến tổng thống. Ðồng tu cũng để lại với ông một dĩa DVD giới thiệu Ðài Truyền hình Vô Thượng Sư.

Chúng tôi rất vui mừng tổng thống quốc gia chúng tôi đã được Sư Phụ trao tặng giải thưởng. Xin cám ơn Sư Phụ đã ban cho quốc gia này thêm nhiều ân điển, và đã sáng tạo một biểu tượng nghệ thuật cao quí như Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới, để khuyến khích lòng nhân ái và sự lãnh đạo khai ngộ trên khắp thế giới, làm nổi bật những tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Chúng tôi cũng rất cảm kích những nỗ lực của tổng thống chúng tôi trong việc chăm sóc những người thiếu thốn nhất ở Ba Tây, góp phần vào việc chấm dứt nạn đói trên thế giới, vì tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau. 

Ðại sứ Paulo César de Oliveira Campos (trái) thay mặt tổng thống Brazil Luís Inácio Lula da Silva nhận Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới.Giới thiệu trang này đến bạn