DVD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
DVD-772

(nói tiếng Anh, phụ đề 23 ngôn ngữ để chọn)


Cười qua cuộc đời

Ngày 15 tháng 6, 2006
(cũng có dạng CD-E772)


Nội Dung:
Thật là một kinh nghiệm quý giá có thể theo một vị Minh sư khai ngộ với cá tính khôi hài tuyệt vời!

Thanh Hải Vô Thượng Sư thường chia sẻ chuyện vui và kể truyện với các đồng tu trong một bầu không khí hỷ lạc và thư thả, đem lại cho chúng ta nhiều thời gian với niềm vui và hạnh phúc thiên đàng. DVD này thể hiện tình thương và lòng từ bi của một vị Vô Thượng Sư, cũng như việc làm từ thiện của Ngài mà không ai biết đến.

Bạn có bao giờ nghe qua một câu chuyện dễ thương thế này: Một phụ nữ kỳ bí, mặc y phục như Ông Già Noen, đi quanh phố phát quà cho người nghèo. Ra đường giữa đêm khuya, mình phủ đầy tuyết, rung rẩy, đôi hia lấm bùn. Không màng thân thể mệt mỏi, Ngài vui vẻ đi thăm từ địa điểm trong phố, chỉ để chia sẻ tình thương Thượng Ðế với những người kém may mắn. 
DVD-773
(nói tiếng Anh, phụ đề 22 ngôn ngữ để chọn)
Lòng hiến dâng vô điều kiện

ngày 12/6-7/7, 2006

(Dạng MP3 cũng có trên mạng để nghe thử và mua tại tiệm Celestial Shop and Eden Rules)


Nội Dung:
Tại sao người Ý thông thường sống lâu và khỏe mạnh? Lối dinh dưỡng nào ích lợi cho sức khỏe?

Tại sao Sư Phụ có duyên lành với người Ðức?

Sư Phụ tiết lộ một bí mật thời xưa trong câu chuyện của Ngài về Ðức Vua Rama, một vị thầy tâm linh nổi tiếng của Ấn Ðộ cổ xưa. Câu chuyện đầy biến chuyển ly kỳ, với hương vị thần bí và những nhân vật huyền thoại.

Sư Phụ cũng có lời khuyên này cho chúng ta: Khi có cơ hội làm người, chúng ta nên mau chóng giải quyết nghiệp chướng và phát triển để đạt được đẳng cấp cao hơn.
"Bằng cách khiêm tốn và tinh tấn, quý vị sẽ lên cao hơn"
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:

Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)
 
Giới thiệu trang này đến bạn