Món quà quý báu được làm người  
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 12/6-7/7, 2006
(nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 773
Quý vị có thấy bao nhiêu linh hồn không phát triển trong toàn vũ trụ không? Và nhân loại mỗi ngày càng ít hơn. Người ta uống thuốc ngừa thai, không cho phép một linh hồn xuống đây giải quyết nghiệp chướng để có thể đi lên. Làm người rất khó, không phải dễ. Có rất nhiều linh hồn đang chờ làm người, nhưng không thể.

Không phải chỉ bị giới hạn như vậy thôi; còn phải có đủ duyên nữa. Thí dụ như, nếu quý vị muốn xuống đây, cha mẹ tương lai phải có duyên với quý vị, dù là thiện duyên hay nghịch duyên. Những người có duyên với quý vị có thể làm cha mẹ quý vị, nhưng nếu họ đã qua đời, thì quý vị không còn cơ hội xuống làm người. Không phải như muốn xuống là xuống. Cho nên, nếu đã có thân người, nếu đã có cơ hội làm người, mà quý vị không giải quyết nghiệp chướng của mình nếu quý vị không chấm dứt nó, và không phát triển nhanh để trở thành thánh nhân cao đẳng, thì rất khó có được cơ hội trở lại. Phải mất thời gian rất lâu! Quý vị phải ngồi đó chờ. Không có chuyện gì xấu xảy ra. Quý vị không đi địa ngục; không ai trừng phạt quý vị, không gì cả! Nhưng quý vị cứ ngồi đó chờ, giống như là ngồi trong lớp mẫu giáo vậy. Không chuyện gì xảy ra cho quý vị, không chuyện gì tốt! Và quý vị sẽ rất tiếc nuối!

Cho nên ngay cả trong đời sống vật chất này, nếu chúng ta đau khổ một chút về thân thể, hay phải làm một ít việc lao động cực nhọc, hay phải chịu đau đớn, khổ sở, hay bất cứ gì, chúng ta vẫn phải kiên nhẫn giải quyết vấn đề, bởi vì cơ hội rất hiếm quí. Một số người không trở lại làm người trong nhiều ngàn năm, bởi vì họ không có cơ hội. Muốn sống trong đời này, quý vị phải có bạn bè, hoặc kẻ thù, hay người nào trước kia đã có duyên với quý vị trong tiền kiếp, nếu họ đang ở trong cảnh giới vật chất. Rồi quý vị phải được họ đồng ý làm cha mẹ quý vị, nếu họ muốn, hoặc không, bởi vì có nhiều nhân duyên khác có ưu tiên hơn. Cha mẹ chỉ có được tối đa một số con cái thôi! Và ngày nay, người ta uống thuốc ngừa thai, và rồi quý vị phải chờ lâu hơn, bảng danh sách thật dài, phải không? Quý vị phải chờ đến khi những người cha mẹ này trở lại và có thêm 5 người con trai, hay 5 người con gái nữa, rồi có thể sẽ đến phiên quý vị, hoặc là không!  


Giới thiệu trang này đến bạn