Tường trình toàn cầu


Mừng Ngày Lễ Cha
Ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng 6 được quốc tế công nhận là Ngày Lễ Cha tại nhiều quốc gia. Ðây là thời gian đặc biệt để vinh danh các đấng từ phụ, kể cả những vị cao niên trong xã hội chúng ta. Ðồng tu từ khắp mọi nơi trên thế giới đã đặc biệt thâu hình vài tiết mục biểu diễn cho khán giả của Truyền hình Vô Thượng Sư thưởng thức, đồng thời cũng soạn một số bài hát dành riêng cho tất cả những người cha chúng ta, trên thế gian này cũng như trên thiên đàng, và cho một vị rất đặc biệt được kính trọng như một từ Phụ lẫn từ Mẫu đối với chúng ta: Thanh Hải Vô Thượng Sư mến yêu.

Ðể mừng ngày Lễ Cha khắp thế giới, một số hội viên của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thăm viếng những viện dưỡng lão trong địa phương. Họ chia sẻ với các vị cao niên những món quà nho nhỏ chứa đựng sự tri ân, nụ cười, và rất nhiều tình thương. Nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đã tưởng nhớ đến họ trong dịp Lễ Cha này. 
 


Giới thiệu trang này đến bạn