ANH QUỐC


Nới rộng vòng tay giúp đỡ đến Anh Quốc


Ban Báo chí Surrey, Anh Quốc, ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)
Oxfordshire vào cuối tháng 7, Anh Quốc đã gặp phải nạn lụt tệ hại nhất trong 60 năm khi những cơn bão thổi qua vùng miền tây của quốc gia. Khi biết được tình trạng này, Thanh Hải Vô Thượng Sư lập tức bày tỏ sự quan tâm của Ngài. Hội viên chúng tôi tại Anh Quốc thành lập một đội cứu trợ và đi đến những vùng Oxfordshire, Worchestershire và Gloucestershire để nới rộng bàn tay giúp đỡ đến những chính quyền địa phương và những người dân bị nạn.

Tại vùng Oxfordshire và Gloucestershire, Hội chúng tôi liên lạc với Hội Hồng Thập Tự và Cảnh Sát của Thames Valley cũng như hội từ thiện Cứu thương của St. John tại Oxford. Các văn phòng của Hội Hồng Thập Tự địa phương xác nhận rằng những nhu cầu cần giúp đỡ của họ hiện đã đầy đủ. Hội viên chúng tôi túc trực như một phần của Ðội hành sự Hồng Thập Tự, sẵn sàng đáp ứng với bất cứ những nhu cầu gì cần thiết của vùng.