Thánh ước của chúng ta
Thơ của sư huynh đồng tu Krasimir Kerashki, Plovdiv, Bảo gia Lợi
(nguyên văn tiếng Bảo Gia Lợi)


Con kính trọng bậc thánh hiền,

Các đại đức, tôn giả nổi danh,

Nhưng giờ đây, Sư Phụ ơi,

Con chỉ có mình Ngài,

Nếu thiếu Thầy, tim con tan nát.


Ðiệp khúc:  Hoan hô! Vạn tuế
Vô Thượng Sư Thanh Hải!
Hoan hô! Vạn tuế!
Vô Thượng Sư Thanh Hải!


tử thần như chim ưng lởn vởn

Dù hồn con ngàn sanh tử luân hồi

Con vẫn biết Ngài luôn luôn ngự trị

Trong con giang đôi cánh chở che.


Lặp lại điệp khúc


Nên tình thương của tất cả chúng sanh

Và của con không thể nào so sánh.

Ôi, hãy để tình yêu mãnh liệt này

Hòa vào cùng với Người thành một!


Lặp lại điệp khúc


Thương Sư Phụ như hương hoa ngạt ngào

Nguyện sẽ theo lời Ngài chỉ bảo

Nguyện trân quý mọi thanh cao, thánh thiện,

Giao ước của Ngài, xin giữ nghiêm minh!

Ðiệp khúc:   Hoan hô! Vạn tuế
Vô Thượng Sư Thanh Hải!
Hoan hô! Vạn tuế!
Vô Thượng Sư Thanh Hải!