Ðể chân dẫn đường


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ,
ngày 3 tháng 2, 2003 - (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755
Một người đàn ông và vợ trở lại chỗ ngồi của họ trong một hội trường tối đen. Người chồng hỏi một ông ngồi ở ghế bìa: "Có phải có người đã đạp lên chân ông lúc đi ra trong giờ giải lao không?"

"Phải, đúng vậy", người đó đáp, nghĩ anh này sẽ xin lỗi.

Nhưng người vợ nói: "Ðúng rồi mình ơi. Ðây là hàng ghế của mình đó".