Gặp lại khi mở cửa!


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 2, 2003
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755
Một chủ quán rượu đóng cửa vào lúc 2 giờ sáng và đi về nhà ngủ. Sau khi lên giường chỉ vài phút, điện thoại reo. "Sáng mai ông mở cửa mấy giờ?" Một ông say rượu hỏi.

Ông chủ giận quá dằn điện thoại xuống và ngủ tiếp. Nhưng vài phút sau, điện thoại lại reo, và cũng giọng nói đó hỏi cùng một câu. Ông chủ đáp: "Nghe này, tôi sẽ không cho một người tình trạng như anh bước vào cửa của tôi đâu!"

Nhưng người ở đầu dây nói: "Không! Tôi không phải muốn vào; tôi muốn ra!"