Tạp chí trên mạng Radiowoche
Ðức Quốc, ngày 20 tháng 7, 2007 (nguyên văn tiếng Ðức)
Do Stephan Fisher viết


Truyền hình Vô Thượng Sư
giờ đây cũng có thể xem qua vệ tinh "Astra" 19.2 Ðông

ÐÐài truyền hình quốc tế, Truyền hình Vô Thượng Sư, mới đây có thể xem được qua Vệ tinh Astra ở 19,2 độ Ðông; tín hiệu miễn phí và không có mật mã. Ngoài chương trình hàng ngày có sẵn tại suprememastertv.com, một loạt đủ loại băng hình yêu cầu cũng được cống hiến. Khoảng 107 triệu gia đình tại Âu Châu có thể vào xem các chương trình của vệ tinh Astra. Ðài này có thể tiếp tục xem qua Hotbird 6 và giờ đây Truyền hình Vô Thượng Sư trình chiếu chương trình 24 tiếng mỗi ngày tại 2 hệ thống truyền hình vệ tinh lớn nhất của Âu Châu.

Những chương trình muôn màu đa dạng bao gồm từ Lời pháp Cam Lồ đến chương trình nấu ăn chay đến những tin tức cập nhật vòng quanh thế giới và chương trình văn nghệ quốc tế. Thêm vào đó, Truyền hình Vô Thượng Sư được xem trực tuyến khắp mọi nơi trên thế giới tại www.suprememastertv.com. Trên mạng tiếng Ðức là www.suprememastertv.com/de.

Gần đây, một loạt các chương trình đã được cống hiến ngoài thời khóa biểu (Băng hình theo yêu cầu). Một số chương trình có thể tải xuống được.

Truyền hình Vô Thượng Sư trình chiếu chính bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Ðức, Pháp, Ả Rập, Ba Tư, Nga, Tây Ban Nha, Ý, Trung Hoa, Ðại Hàn và Âu Lạc (Việt Nam). Những ý kiến đóng góp khẳng định từ khắp thế giới cho thấy sự phổ biến của đài đang gia tăng.

Xin đa tạ Radiowoche đã thông báo một sự xuất hiện mới của chương trình vệ tinh và mạng lưới đang đóng góp cho sự ban rải từ trường khẳng định khắp Âu Châu và thế giới.