GIA NÃ ÐẠI

Quà đặc biệt và tình thương
của Sư Phụ


   

Ban Báo chí Toronto tường trình (nguyên văn tiếng Anh)

[Toronto]Sau nhiều lần thương lượng, bích chương mới quảng bá Truyền hình Vô Thượng Sư giờ đã được trưng bày tại Phi trường Quốc tế Pearson của Toronto, phi cảng số 3, trong 4 tuần bắt đầu từ ngày 31 tháng 7, Kim niên 4 (2007). Các bích chương được trưng bày trên hai bảng thông cáo lớn, mỗi bảng dài 6 bộ và rộng 4 bộ Anh. Một bảng được đặt tại khu khởi hành và tấm kia đặt tại khu đến.

Bảng thứ nhì ở khu đến là phần tặng thêm. Theo lời của vị Phụ trách Khách hàng, người chịu trách nhiệm sắp xếp cho quảng cáo của chúng tôi, phần tặng thêm này dựa trên ba lý do: 1) Chúng tôi là một tổ chức bất vụ lợi; 2) Chúng tôi không kiếm tiền lời trong việc quảng cáo này; 3) Chúng tôi giới thiệu một đài chỉ phát hình những chương trình khẳng định; và 4) nếu có chỗ trống. Thường thường trong mùa cao điểm của năm, không thể dễ dàng để có một điểm quảng cáo tốt tại phi trường, nhưng chúng tôi được cho một chỗ rất tốt miễn phí!

Phi cảng số 3 có lưu lượng ước chừng 12 triệu khách khắp thế giới mỗi năm. Công chúng đi ngang qua hai bảng quảng cáo giờ đây có dịp nhìn thấy được chân dung của Sư Phụ và được thông báo về Truyền hình Vô Thượng Sư! Cảm ơn Phi trường Quốc tế Pearson của Toronto cho sự ủng hộ rộng lượng và cảm ơn Sư Phụ cho sự an bài đặc biệt này cho các du khách!  


 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm