SLOVENIA

Tù nhân Slovenia được gia trì
bởi tình thương vô lượng


Ban Báo chí Ljubljana tường trình (nguyên văn tiếng Slovenia)

[Ljubljana]Vào ngày 16 tháng 8, Kim niên 4 (2007), qua tình thương vô lượng không phân biệt của Thượng Ðế, một buổi họp mặt ngắn được sắp xếp giữa các đồng tu Slovenia và các tù nhân tại trại tù nam lớn nhất của Slovenia.

Các đồng tu chia sẻ trí huệ của Sư Phụ qua bài thuyết pháp tựa đề “Ảo tưởng là phản ảnh của sự thật”, trong đó Sư Phụ nhấn mạnh rằng không có ai là người tội lỗi thật sự trên thế gian này. Sau buổi chiếu băng có phần vấn đáp, phần giới thiệu pháp Phương Tiện, và phần ngồi thiền ngắn. Vì thời gian có hạn, tất cả đồng tu cảm nhận được tình thương của Sư Phụ mãnh liệt hơn bình thường trong buổi họp mặt ngắn ngủi này. Các tù nhân may mắn được thoáng thấy tình thương vô điều kiện của Thượng Ðế. Cầu mong cho họ có thể tiếp tục ở bên Thượng Ðế trên con đường từ bi bác ái. Nhiều nhân viên làm việc tại trại tù cũng bày tỏ ước muốn biết thêm về giáo lý của Sư Phụ và mời đồng tu tổ chức một buổi hội thảo khác trong tương lai. Các đồng tu vô cùng cảm động bởi sự an bài thương yêu của Sư Phụ và mong đến ngày chia sẻ thông điệp về tình thương của Ngài lần nữa trong một tương lai gần.  


 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm