BẢO GIA LỢI

Chia sẻ thông điệp Sư Phụ
tại Bảo Gia Lợi
Ban Báo chí Plovdiv tường trình (nguyên văn tiếng Bảo Gia Lợi)

[Plovdiv]Các đồng tu từ Plovdiv, Bảo Gia Lợi, đã cố gắng thử nhiều phương cách khác nhau để quảng bá Truyền Hình Vô Thượng Sư và giáo lý của Sư Phụ. Ngoài việc phát tay những tờ thông tin, họ cũng đăng thông báo trong tuần báo gọi là Info (Thông Tin). Thông báo cũng được đăng trong 24 Chasa (24 Giờ) và Troud (Lao Ðộng), là những tờ báo phổ thông nhất ở Bảo Gia Lợi, cũng như trong ba toa của xe điện ngầm Sofia.

Từ ngày 20 đến 22 tháng 7, Kim niên 4 (2007), các đồng tu Plovdiv cũng nắm lấy cơ hội của Giải Vô địch Yoga Balkan để giới thiệu giáo lý của Sư Phụ với công chúng. Họ phân phát tờ thông tin Lối Sống Mới, tờ quảng bá Truyền Hình Vô Thượng Sư, và Sách Biếu. Hình ảnh của Sư Phụ, DVD, băng thu hình, băng thu âm, nón, cờ Gia đình Toàn cầu, và sách báo cũng được trưng bày. Hoạt động diễn ra tại Nhà hát Cổ, thu hút nhiều du khách người Bảo Gia Lợi lẫn người tứ xứ đến dự. Quan khách thuộc mọi lứa tuổi đáp ứng một cách nồng nhiệt. Nhiều người trở nên hiếu kỳ về Sư Phụ sau khi chỉ nhìn vào chân dung của Ngài. Một cô bé gái khoảng 11 hay 12 tuổi tự nhiên đến xấp ảnh nhỏ của Sư Phụ và chọn hai tấm với không một chút do dự nào cả. Nhiều người nói chuyện thân mật với đồng tu về trường chay và lòng từ bi. Ðó là một sinh hoạt tuyệt vời với một bầu không khí thăng hoa, để lại cho mọi người một trạng thái hỷ lạc. Các đồng tu tin tưởng rằng bất cứ nơi nào có lực lượng của Sư Phụ hiện diện là có sự thông hiểu, hòa bình và hòa hợp.  


 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm