Thư cảm tạ từ Thống đốc Vilá
của Puerto Rico


(nguyên văn tiếng Anh)
ANIBAL ACEVEDO VILA
GOVERNOR COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Ngày 1 tháng 8 năm 2007

Thanh Hải Vô Thượng Sư kính mến,

Tôi vô cùng cảm động và vinh hạnh nhận được giải “Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới” từ một nhân vật đáng kính ngưỡng trên toàn thế giới như Ngài. Cuộc đời và những thành quả của Ngài đã tạo nguồn cảm hứng cho hàng triệu người ở Puerto Rico và trên khắp các cộng đồng quốc tế. Sự cống hiến không sờn lòng của Ngài cho việc cải thiện đời sống của tha nhân thật sự là nguồn cảm hứng và đã tạo một ảnh hưởng sâu sắc đến cách mọi người nhận thức quan hệ của họ với Thượng Ðế và vũ trụ. Hơn thế nữa, chúng tôi được liên tục nhắc nhở bởi tấm gương của Ngài, rằng đời sống phải kết hợp với sự tìm kiếm chân lý liên tục bên trong và quyết tâm bất khuất để giúp đỡ người khác.

Kể từ đầu nhiệm kỳ, tôi và đội ngũ của tôi đã đặt chương trình “Puerto Rico Tráng Kiện” làm ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang huy động mọi phương sách với mọi khả năng tài chánh để bảo đảm rằng con em của chúng tôi sẽ cải tiến chế độ ăn uống và tập thể dục để có cuộc sống lành mạnh. Tôi thành thật cảm kích sự công nhận của Ngài về nỗ lực không ngừng này.

Tôi và phu nhân Luisa đang mong mỏi được gặp Ngài một ngày nào đó và cầu chúc Ngài mọi điều tốt lành nhất trong những nỗ lực phi thường của Ngài.

Cầu Thượng Ðế gia trì cho Ngài,
Cecile Guidote Alvarez
Anibal Acevedo Vila
LA FORTALEZA