The Supreme Master Ching Hai International Association
Southern California Radio Broadcast

(Every Thursday at 12:00am to 1:00am on 1190 AM)
 

Chương Trình Phát Thanh Hội Quốc Tế Thanh Hải VôThượng Sư
Trung Tâm Los Angeles
(Phát Thanh Hàng Tuần vào mỗi thứ Năm từ 12:00 đến 1:00 sáng trên băng tuần 1190 AM)

This page uses UNICODE font. If you don't have VN fonts, you can download a copy of VN Fonts at
http://www.godsdirectcontact.org/download/ • LA Radio
 • Ðang phát thanh 1/2 [30']
    Ðang phát thanh 2/2 [30']
    Phát thanh 1 tuần trước 1/2 [30']
    Phát thanh 1 tuần trước 1/2 [30']
    Phát thanh 2 tuần trước 1/2 [30']
    Phát thanh 2 tuần trước 2/2 [30']
    Phát thanh 3 tuần trước 1/2 [30']
    Phát thanh 3 tuần trước 2/2 [30']
 • Những kỳ phát thanh đã qua


 • Các bài sau đây dạng MP3 đã được phát thanh tại San Jose, LA và các trung tâm khác. Các bạn cần MP3 player như winmap, window media player. Winmap có thể tải về từ URL sau đây: http://www.winamp.com/


 • Những Bài Chọn Lọc
 • Chương Trình Ðặc Biệt, trung tâm LA, - Ngày Lễ Mẹ, phần 1 [3.39 MB]
    Chương Trình Ðặc Biệt, trung tâm LA, - Ngày Lễ Mẹ, phần 2 [3.32 MB]
    Quốc gia Âu Lạc và Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư [3.98 MB]
    Thuở thiếu thời của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư [3.53 MB]
    Làm thế nào để sống mãi trong niết bàn [1.49 MB]
    Lời khuyên tu hành [1.58 MB]
    Sự tích lễ Vu Lan [3.52 MB]
    Tu hành và tuổi trẻ [2.73 MB]
 • Suy Tư
 • Bao giờ cho hết tháng Tư [1.44 MB]
    Chất Ðạo và cái đẹp trong nhạc Trịnh Công Sơn [2.91 MB]
    Chuyện và phim Tây Du Ký [1.94 MB]
    Sự phối hợp giữa nghệ thuật và tâm linh [2.04 MB]
    Sự thưởng thức của họa sĩ Hà Cẩm Tâm [1.56 MB]
 • Những Mẩu Chuyện Hay
 • Kỳ ngộ của tên ăn trộm [1.84 MB]
    Người Nghĩa Tử 1/3 - Truyện ngắn của Ðại văn hào Leo Tolstoy [2.5 MB]
    Người Nghĩa Tử 2/3 - Truyện ngắn của Ðại văn hào Leo Tolstoy [2.21 MB]
    Người Nghĩa Tử 3/3 - Truyện ngắn của Ðại văn hào Leo Tolstoy [2.38 MB]
 • Văn Nghệ
 • Tình bạn [1.46 MB]
    Tình yêu [3.42 MB]
    Tuần hội âm nhạc LA [4.49 MB]
    Văn nghệ San Jose [6.49 MB]