Gồm: Các Bản Tin trên mạng lưới tiếng Hoa ngữ/Anh ngữ, và các Bản Tin từ ấn chỉ tiếng Trung Hoa.

Dĩa CD-ROM với các Bản Tin số 111 đến 120 vừa được xuất bản để giúp bạn đọc khởi sự thâu thập Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư. Dĩa CD nhỏ dẹp thuận tiện trong việc chứa đựng, mang theo, đọc và tìm kiếm dễ dàng mau lẹ. Dĩa cũng có tài liệu âm thanh hình ảnh cho bạn đọc được nghe chuyện do Sư Phụ kể. Bạn chỉ cần một máy điện toán để thưởng thức món quà tâm linh bổ ích mà không cần phải vào mạng lưới (Internet). CD cho những ngôn ngữ khác sẽ được xuất bản sau.

* Sách Mới Phát Hành
* Băng Thâu Thanh Mới Nhất
* Băng Thâu Hình Mới Nhất