Băng Thâu Thanh Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


<Anh Ngữ>

E79 (tập 5 cuốn)

Luật Nhân Quả
Cộng tu tại Khách Sạn Marriott, Nữu Ước, Hoa Kỳ
Ngày 4 tháng 8, 1999

Văn Nghệ Trung Thu 1999 -- ngày 1
Chương trình đặc biệt tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ Ngày 25 tháng 9, 1999

Mừng Trung Thu -- Bản Tánh Toàn Thiện của Chúng Ta (1)(2)
Cộng tu tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ
Ngày 26 tháng 9, 1999

Lễ Halloween cuối tuần với Thanh Hải Vô Thượng Sư (1)(2)
Cộng tu tại Trung Tâm Los Angeles, Hoa Kỳ
Ngày 30-31 tháng 10, 1999

 

E76 (cuốn thứ năm của E76)

Chân Lý Ðơn Giản là Hạnh Phúc Thiên Ðàng

Hội Nghị Tôn Giáo Quốc Tế
Cape Town, Nam Phi
Ngày 1-2 tháng 12, 1999

 

Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Anh Ngữ với phụ đề Hoa Ngữ>

639 Mỗi Linh Hồn Tự Chọn Hành Trình Riêng
Thiền Tam tại Los Angeles, Hoa Kỳ
Ngày 16-18 tháng 12, 1998

 

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin liên lạc:

"The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.", Ðài Bắc, Formosa.
Ð.T.: (886) 2-87873935
Fax: (886) 2-87870873
E-mail: wisdom@m2.dj.net.tw
Chương Mục Gởi Tiền qua Bưu Ðiện ROC Số: 19259438
Chương Mục Bưu Ðiện: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.

 

Nâng Cao Tâm Thức

* Sách Mới Phát Hành
* Bản Tin Ðược Phát Hành Thức Dỉa CD
* Băng Thâu Thanh Mới Nhất
* Băng Thâu Hình Mới Nhất

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục