Sư Phụ Kể Chuyện Vui


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 3 tháng 10, 1999
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Một buổi sáng, đứa bé tên là Tony đang mặc quần áo trong phòng sửa soạn đi học. Mẹ em từ phòng khách gọi vào: "Nhớ mang vớ mới nghe con!" Tony trả lời: "Dạ. Con sẽ mang vớ mới." Mẹ em nhấn mạnh: "ý mẹ nói là con nên mang mỗi ngày một đôi mới!" Tony đáp lần nữa: "Dạ. Mỗi ngày con sẽ xỏ một đôi vớ mới."

Một tuần lễ sau, em bước ra khỏi phòng nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con không xỏ chân vô giày được nữa rồi."

Băng thâu âm với phụ đề: tiếng Anh, tiếng Âu Lạc, tiếng Nam Dương, tiếng Tây Ban Nha

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Con Của Thượng Ðế
* Thăm Mẹ
* Hào Quang Chật Quá!
* Mỗi Ngày Một Ðôi Vớ

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục