Bài viết của một sứ giả Quán Âm

Dân thành phố Ghana rất là sùng đạo, lạc quan và vui vẻ. Tại đây, người lớn cũng như trẻ nhỏ, thường vẫy tay chào khách lạ qua đường. Trung tâm Ghana tọa lạc tại một ngôi làng tên là Annya, khoảng 12 cây số phía Bắc của thủ đô Accra.

Muốn Biết Bí Mật Thiên Ðàng

Ðồng tu Ghana mới tu pháp Quán Âm được gần một năm, nhưng họ đã tìm Ðạo hơn 20 năm dài. Một trong những nam đồng tu tại đây kể rằng ngay lúc còn là một cậu bé con, anh đã ngồi trong phòng khóc thầm một mình vì Thượng Ðế -- Người mà anh ước ao muốn biết -- không biết ở đâu. Lớn lên, niềm mơ ước của anh cũng lớn theo. Do đó, anh và một số bạn trong xóm cùng chung lý tưởng đã tụ họp lại lập thành một nhóm tu hành chuyên tâm học hỏi giáo lý và phụng sự làng xã. Nơi nào cần tới, họ đều cố gắng hết lòng chia sẻ kinh điển hoặc xây cất cửa nhà. Họ tin rằng họ phải phục vụ kẻ khác và nghiên cứu sách vở về tâm linh, hy vọng có một ngày biết thêm Thượng Ðế. Cứ như vậy, họ không ngừng kiếm tìm Thượng Ðế. Nỗ lực bao năm qua tuy không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng họ vẫn cảm thấy tâm hồn chưa an bình, tự tại.

Một hôm, một người Ghana đồng bạn đọc Mark Chương 4 của Tân Ước Kinh nói rằng Chúa Giê Su thường dùng truyện gieo hạt giống dạy người. Tuy nhiên, khi đệ tử hỏi riêng Ngài về ý nghĩa thật sự của câu truyện này thì Giê Su nói rằng: "Các con được cho biết những huyền bí của Thiên Quốc; nhưng những người này hướng bên ngoài, tất cả chỉ được nói bằng truyện ngụ ngôn." Một ý nghĩ chợt nẩy ra trong đầu, anh ngộ ra rằng giáo lý cao siêu không thể nào tìm thấy trong kinh điển, đó chính là cái mà anh đang muốn biết -- sự huyền bí của Thiên Quốc.

Anh kể lại khám phá mới này cho các bạn nghe và tất cả đều đồng ý. Hai mươi lăm năm dài với nhau trong nhóm tu hành mà họ không biết gì về sự huyền bí của Cảnh Giới Thiên Ðàng. Thế là họ bắt đầu liên lạc những nhóm người tu hành khác, tìm tài liệu thích đáng, và sẵn sàng tìm đủ mọi cách để học được sự huyền bí của Thiên Ðàng.

 

   

 

Ký Sự Du Hành của Sứ Giả Quán Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #122
Mục Lục