Do sư tỷ đồng tu Jingjing, tỉnh Hubei, Trung Hoa Ðại Lục

Sư Phụ đã từng nói: "Hãy làm tất cả để giúp đỡ cho gia đình, cho xã hội, và cho chính mình. Hãy tự tạo nên cuộc sống của chính mình. Quý vị có thể làm được tất cả mọi việc. Ðừng chờ đợi kẻ khác giúp cho quý vị một đời sống tốt đẹp hơn."

Tham dự việc tái thiết cái sân của một sư tỷ đã dạy cho tôi rất nhiều về những lời này. Nhà của sư tỷ được bao bọc bởi cây cối um tùm trên lưng chừng núi, với những dãy nhà một tầng ở phía trước và sau nhà. Bên ngoài là một vườn rau. Những người trong xóm bắt đầu đi làm từ lúc mặt trời mọc và trở về trong buổi hoàng hôn sau một ngày bận rộn. Họ leo lên những bậc đá trong khu xóm một cách vui vẻ và thư thả. Chỉ có một điều không toàn mỹ là những rác rến từ lâu đã chất đống bên cạnh khu vườn và trong cống rãnh; chiếm hết nửa vườn là một túp chòi điêu tàn đổ nát. Sau một cuộc thảo luận, vị sư tỷ và tôi quyết định thực hành giáo lý Sư Phụ qua hành động bằng cách hoàn toàn thay đổi môi trường.

Vì lý do kinh tế, chúng tôi phải tự tay làm hầu hết các công việc nặng nhọc -- chuyên chở xi măng, cát, vôi, và đá từ chân đồi, hạ căn chòi xuống, trộn xi măng, cát và khiêng lên đồi những thùng đựng đầy vật liệu xây cất. Ðể làm khu vườn rau, chúng tôi tưới nước, xới đất, bón phân, dọn cỏ dại và trồng cây. Sau đó, một số đồng tu cũng đến hợp lực giúp đỡ. Mặc dù công việc rất nặng nhọc, khắp trên sân vang dội tiếng cười cùng tiếng trò chuyện vui vẻ. Một số người không đồng tu được mướn làm việc cũng ảnh hưởng bầu không khí vui tươi, và đã liên tục làm việc từ bình minh cho đến tối trời, ngay cả trong những khi cúp điện cúp nước, trong tình trạng thiếu dụng cụ và vật liệu.

Trang Kế

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #124
Mục Lục