<Tiếng Anh>

712 Trí Thông Minh Siêu Phàm Của Loài Vật
Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ 5 tháng 6, 2001

713 Tình Thương là Sư Phụ
Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ 5 tháng 6, 2001

716 Cách Thương Thượng Ðế Tự Nhiên
Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ 8 tháng 6, 2001

717 Ðạo Ðức của Một Người Láng Giềng Tốt
Cộng tu tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ 11 tháng 6, 2001

 

<Tiếng Anh + dịch tại chỗ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ + phụ đề tiếng Phần Lan

665A Làm Nguôi Ðầu Óc
Thuyết pháp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 20 tháng 11, 1999

Trang kế:   Bài Ca và Nhạc Phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư


Muốn thỉnh những ấn bản của Sư Phụ, xin liên lạc:  
nhà in Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Ðiện thoại: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt mua tại Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin viếng thăm nhà sách của chúng tôi trong mạng lưới điện toán để tải xuống danh sách và nội dung vắn tắt của tất cả các ấn phẩm:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)