(DVD và CD)

Tuyển tập gồm những nhạc phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật và khả năng độc đáo của Ngài trong việc diễn tả những tư tưởng siêu việt. Thanh Hải Vô Thượng Sư hoàn toàn vượt trên những dị biệt lớn lao giữa các nền văn hóa Trung Hoa, Tây phương và Âu Lạc, kết hợp tất cả mọi nền văn hóa trong sự hài hòa, để tạo nên một hợp tuyển bao gồm nhiều âm phong khác biệt. Với hứng cảm thiên giới và lòng tận tụy nhiệt thành, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã soạn từng lời nhạc, mỗi tiết tấu để khách ái mộ có thể cảm nhận được chấn động lực phong phú tuyệt diệu chứa đựng trong từng nhạc phẩm. Ðáp lời yêu cầu chân thành của khách mộ điệu, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu băng nhạc hiếm có này, đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác trong hứng cảm Thiên đàng. .


Muốn thỉnh những ấn bản của Sư Phụ, xin liên lạc:  
nhà in Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Ðiện thoại: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt mua tại Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin viếng thăm nhà sách của chúng tôi trong mạng lưới điện toán để tải xuống danh sách và nội dung vắn tắt của tất cả các ấn phẩm:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)