Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 18 tháng 12, 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 642

V: Vì Thượng Ðế cho chúng ta ý chí tự do, và chúng ta có thể làm bất cứ cái gì -- thậm chí thay đổi định mệnh của mình -- vậy thì làm sao ý của mình có thể đồng được với ý của trời và làm sao biết được chúng ta đang làm theo thiên ý?

SP: Hai việc quý vị có thể làm: Theo ý mình hay theo thiên ý. Theo ý mình tức là như vầy: Nếu không thích cái này hay không thích cái kia thì đổi. Quý vị có quyền chiều lòng mình.

Theo thiên ý nghĩa là: "Thôi, ta không cần. Chuyện gì tới thì ta làm." Thượng Ðế sẽ lo phần còn lại. Nếu đủ mạnh thì quý vị chỉ làm thế thôi. Chuyện gì đến với quý vị thì quý vị lo hết sức mình. Phần còn lại tùy Ngài. Nhưng nếu quý vị chưa đủ mạnh thì cứ theo ý của mình. Cái gì không thích thì đổi, hy vọng Thượng Ðế hợp tác; Ngài luôn luôn hợp tác.

V: Nhưng cái ngã có thể xen vô ý muốn của mình không?

SP: Không. Nếu không còn cái ngã, thậm chí quý vị không thèm nghĩ tới ý tự do làm gì. Cho nên, nếu không có cái ngã, không có ý muốn của mình, lúc đó chỉ còn thiên ý mà thôi. Nhưng dầu sao chúng ta cũng đi từng bước một. Không cần nhảy ngay vô thiên ý nếu quý vị chưa sẵn sàng. Ngài rất kiên nhẫn; những gì quý vị muốn là những gì Ngài muốn. Nhưng những gì Ngài muốn không phải lúc nào cũng là những gì quý vị muốn. Thành thử, có ý chí tự do và có ý chí Thượng Ðế. Cho nên quý vị cứ chọn.

V: Làm sao ý của con được giống với ý của Thượng Ðế và hàng thuận theo ý của Thượng Ðế? Vì con biết thiên ý là tốt nhất cho con.

SP: Thì đừng làm gì hết. Như vậy được không? Quý vị không làm gì có được không?

V: Tự tại thôi hả?

SP: ừ! Tôi không muốn nói là quý vị ngồi một chỗ suốt ngày, mà hãy làm những gì đến với mình. Nếu đang trong công việc này thì làm công việc này. Nếu có người nào nhờ quý vị làm việc kia thì làm việc kia. Nếu người ta không bảo quý vị làm gì cả thì không làm gì cả. Chỉ làm những gì quý vị biết là sẽ đến với mình. Thiên ý là như vậy đó. Nếu làm như vậy mà quý vị thấy hài lòng thì tốt. Nếu không, quý vị có thể thay đổi.

V: Cám ơn Sư Phụ đơn giản quá. Sư Phụ rất đơn thuần.

SP: ừ, đó là những gì tôi đã học hỏi. (Mọi người vỗ tay) Bởi vậy hôm qua tôi đã nói với một số anh em đồng tu là "Ðừng làm gì cả." Không cần phải ngồi đó tưởng tượng gửi gấm tình thương lòng từ bi của Thượng Ðế đến mọi nơi, tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia. Chỉ ngồi đó thôi, rồi Thượng Ðế sẽ gửi tới cho quý vị. Nhưng Ngài cũng nói rằng: "Gõ thì sẽ được ban cho." Ðó là ý chí tự do. Thậm chí tôi không muốn gõ nữa. Nếu Ngài không cho, tôi nói: "Ðược, cho Ông giữ." (Sư Phụ và mọi người cười) Tôi không thèm hỏi. Nếu Ngài không cho thì tôi nói rằng: "Thôi được! Chắc tôi không cần." Như vậy giản dị hơn.

Quý vị chỉ cần chăm sóc cho cái thân thể này, làm việc đủ sống hoặc đầu tư hay bất cứ việc gì. Cứ làm những gì quý vị làm. Ðỡ phải vật lộn, và hòa bình hơn. Ông Emerson, một triết gia Mỹ, nói rằng: "Gánh nặng rơi xuống đôi vai nếu ta để Thượng Ðế điều hành vũ trụ." Tôi sống theo quan niệm đó. (Mọi người vỗ tay)

Trang kế: Lương Tâm là Chứng Nhân Tối Thượng