Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ
Ngày 6 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Âm Thanh với phụ đề: tiếng Anh, Âu Lạc, Pháp, Tây Ban Nha

Có ba người thợ xây nhà. Một anh là người Mỹ, một anh là người Ðức và một người là Ái Nhĩ Lan. Một hôm, họ ăn trưa với nhau. Họ mở hộp đồ ăn ra, anh người Mỹ nói: "ồ, lại bánh mì cà chua nữa. ối giời! Tôi không hiểu nổi vợ tôi! Lấy nhau đã 20 năm rồi mà mỗi ngày bà cứ cho tôi ăn trưa bánh mì với cà chua. Trưa mai, nếu phải ăn bánh mì cà chua nữa tôi sẽ nhảy từ lầu năm!" Sau đó anh người Ðức mở hộp đồ ăn ra và nói: "ồ, nữa rồi, lại bánh mì pho mát nữa! Lấy nhau 15 năm rồi mà mỗi ngày bà cho tôi ăn bánh mì pho mát. Nếu ngày mai vợ tôi cho bánh mì pho mát nữa thì tôi cũng nhảy từ lầu năm mà chết." Rồi anh người Ái Nhĩ Lan cũng mở hộp đồ ăn ra, nói: "ồ, thôi rồi! Bữa nay lại bánh mì khoai! Nếu ngày mai có bánh mì khoai nữa, tôi sẽ nhảy từ lầu năm. Tôi sẽ nhảy theo các anh luôn.

Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, họ cùng ăn với nhau nữa. Anh người Mỹ mở hộp đồ ăn ra, dĩ nhiên là có bánh mì cà chua. Thế là anh ta nhảy từ lầu năm. Anh thợ người Ðức cũng mở hộp đồ ăn ra, nói: "Cái gì? Bánh mì pho mát nữa hả?" Thế là anh ta cũng nhảy. Rồi người Ái Nhĩ Lan mở hộp đồ ăn ra thấy bánh mì khoai. Thế là anh ta cũng nhảy cùng với hai người kia.

Tại nơi mai táng ba người, ba bà vợ gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Bà vợ anh chàng Mỹ nói: "Tôi không hiểu ông John nhà tôi. Ông lúc nào cũng rất tốt, không bao giờ than phiền. Ðáng lẽ ông phải bảo tôi rằng ông không thích bánh mì cà chua thì tôi làm cho ông món khác! Vì ngày đầu tiên tôi làm một cái, ông khen ngon nên tôi cứ làm hoài. Lẽ ra ông phải cho tôi biết. Bà vợ anh người đức cũng nói: "Tôi không hiểu anh Johan nhà tôi. Chúng tôi lấy nhau 15 năm nay, mọi chuyện đều tốt. Nếu không thích bánh mì pho mát thì anh phải nói tôi biết mới phải. Tôi có thể làm món khác bất cứ lúc nào. Sao anh phải nhảy lầu mà chết như vậy! Tôi rất đau lòng và kinh ngạc." Bà vợ ái Nhĩ Lan nói: "ồ, không buồn nào bằng buồn của tôi. Tôi không hiểu nổi Jack của tôi vì mỗi ngày anh ta đều tự làm lấy bánh mì!"

Sư Phụ Kể Chuyện Vui: Rùa Ði Ðâu Rồi?

Mục Lục