Do sư huynh đồng tu Vincent Nguyễn,
Virginia, Hoa Kỳ

Vào một ngày đẹp trời, anh tôi điện thoại và cho biết người bạn đồng sự của anh, là tổng biên tập chương trình phát thanh RFA (Radio Free Asia) tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, sẽ mời vài vị sư Phật giáo từ Pháp quốc đến nhà, để thực hiện một cuộc phỏng vấn, sau khi các vị đã tham dự cuộc họp về nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Ông cần chuẩn bị một bữa tiệc chay đãi khách, và muốn nhờ vợ tôi nấu dùm một số món chay.

Nhận thấy đây là điều nên làm, vợ tôi nấu một số món chay và đưa đến nhà người tổng biên tập, lại còn giúp sắp bàn và các món ăn cho bữa tiệc. Các vị khách dùng bữa thật ngon miệng và không ngớt lời khen ngợi. Chủ nhân rất cảm kích trước sự giúp đỡ của vợ tôi. Sau đó, ông nói với anh tôi: "Tôi đã gặp một số những đệ tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư, người nào cũng rất tốt!"
Trước giờ tôi vẫn cho rằng ngoài việc giữ giới và ngồi thiền, tôi có quyền làm bất cứ việc gì theo ý riêng mình, và những việc này hoàn toàn thuộc về phạm vi cá nhân của tôi. Tuy nhiên, qua chuyện nhỏ này, tôi thấy rằng dù đồng tu có làm chuyện riêng của cá nhân họ, người khác vẫn nhìn chúng ta như một đại diện của Thanh Hải Vô Thượng Sư, và sẽ nhìn Sư Phụ qua việc chúng ta làm. Sau khi Tâm Ấn, chúng ta trở thành đồng nhất thể với Ngài, và những việc tốt xấu mà chúng ta làm sẽ liên quan và ảnh hưởng đến Ngài. Người chung quanh chúng ta cũng được ảnh hưởng bởi giáo lý của Sư Phụ - những khái niệm về Chân Thiện Mỹ mà chúng ta thực hành trong đời sống hằng ngày - và đồng thời, đẳng cấp của chúng ta sẽ được nâng cao.

Mục Lục