V: Con muốn biết sự khác nhau giữa trí huệ trong mắt huệ, trí huệ trong trái tim, và tiếng nói trong đầu óc.

SP: Ðầu óc không có trí huệ. Nó chỉ là cái máy thâu âm mấy thứ chúng ta tiếp xúc mỗi ngày hoặc những thứ được bỏ vào trong đó. Lấy ví dụ, mẹ quý vị lúc nào cũng nói: "Ðừng ăn kem vì cái này, cái kia..." Nên mỗi lần nhìn thấy kem là đầu óc la lối, rồi quý vị không ăn, bởi vì, bởi vì, bởi vì... Giống như máy thâu âm vậy.

Trái tim không phải là trung tâm trí huệ, nó là trung tâm của tình cảm. Bởi vậy mỗi lần thương ai, quý vị thường hay nói: "Ồ! Ðó là tình cảm con tim." Trung tâm trí huệ là ở chỗ này (Sư Phụ chỉ tay vào giữa trán) Vì chúng ta ở trong thân thể nên tôi phải nói nó ở chỗ nào. Trung tâm trí huệ dĩ nhiên là không phải ở trong đó. Nhưng nếu còn ở trong thân thể thì quý vị phải tìm nó trong đó. Bên trong giữa bộ óc có một điểm. Bắt đầu từ điểm đó. Sau này quý vị sẽ thấy rằng mình ở khắp mọi nơi. Quý vị là trí huệ; không cần phải tìm trí huệ. Nhưng cũng phải khởi sự từ một điểm nào đó. Huyệt đạo ở tim có công dụng khác, không phải là để tìm trí huệ. Hơn nữa, trái tim thật sự không phải là quả tim phàm đang đập trong lồng ngực.

Ðề Tài Liên Hệ:   Vấn Ðáp Chọn Lọc
Mắt Trí Huệ -- Huyệt Ðạo Huyền Bí Nhất
Làm Cách Nào Ðể Phát Triển Mắt Thứ Ba

Ðề Tài Liên Hệ:   Sư Phụ Khai Thị

Mục Lục