Thư Cảm Tạ

Từ Một Gia Ðình Nạn Nhân của Sở Cứu Hỏa Nữu Ước (FDNY) Trong Tai Nạn 11 Tháng 9

(Nguyên văn tiếng Anh)

Kính Thanh Hải Vô Thượng Sư,

Em bé Patrick và tôi xin thành thật cảm tạ về món quà cho trẻ thơ rất ý nghĩa của Ngài. Phiếu mua quà tại tiệm Toys-R-Us thật đáng quý, chúng tôi xin cảm tạ.
Khi bé Patrick lớn lên, chúng tôi sẽ chia sẻ với bé những câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ ủy lạo của những người tuyệt diệu trong giai đoạn hết sức khó khăn này.

Tận đáy lòng, tôi xin thành thật cảm tạ và biết rằng cha bé Patrick cũng rất cám ơn Ngài.

Kính thư,
Irene Lyons

Ghi chú: Trung úy Patrick Lyons, Sở Cứu Hỏa Nữu Ước, Ðội 252, Brooklyn, Nữu Ước, được xem như mất mạng trong tai nạn ngày 11 tháng 9, 2001. Con ông sinh ngày 7 tháng 10, 2001 và được đặt tên Patrick để tưởng niệm người cha. Xin đọc Bản Tin số 127 và 129 để xem các bài tường trình và biên nhận.

Trở Về Mục Lục