Thư Cảm Tạ

Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nhận được rất nhiều thư tín từ các thư viện trên khắp Hoa Kỳ bày tỏ lòng cảm tạ về sách nhạc
"Một Thế Giới... hòa bình qua âm nhạc".Với 216 trang sách, quyển "Một Thế Giới...hòa bình qua âm nhạc" đã làm sống lại sự huyền diệu trong đêm thơ nhạc 1998 qua những lời ca tuyệt vời, hình ảnh đầy màu sắc, những dòng nhạc soạn cho đàn dương cầm và tiểu sử cũng như lời phát biểu của các văn nghệ sĩ. Ðây là một quyển sách vô giá để chia sẻ với những khách yêu thơ, mến nhạc. Trong những tháng vừa qua, hàng trăm thư viện công và tư, cũng như các đại học trên khắp Hoa Kỳ đã nhận được tuyển tập nhạc này và hoan nghênh lưu trữ trong số các sưu tập quý giá của họ. Nghệ thuật làm thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ làm rung động thêm hàng triệu con tim qua tập sách này hiện đang được lưu trữ tại hầu hết các hệ thống thư viện trên toàn quốc.

Sau đây là một số viện đại học đã liên lạc thư tín với chúng tôi: Ðại Học California tại Santa Barbara, Ðại Học Wyoming, Ðại Học Colorado tại Boulder, Ðại Học Eastern Illinois, Ðại Học Indiana, Ðại Học Kent State, Ðại Học Central Missouri State và Ðại Học North Central; Thư Viện Công cộng Orange County cũng gửi thư. Dưới đây là thư cảm tạ của Thư Viện Ðại Học Stanford (Nguyên văn tiếng Anh):

(Nguyên văn tiếng Anh)


Trở Về Mục Lục