Tải bản tin dạng HTM
(Nhấn nút chuột phải)
Tải bản tin dạng WWW (1) (2)
Tải bản tin dạng PDF (1) (2) (3)Bởi vì những cái này quá quý, không nên đổi sự may mắn, những phước báu tu hành của mình để lấy sự thoải mái ở thế gian!
~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

Sư Phụ Kể Chuyện Vui
* Không Chịu Trách Nhiệm
*
Tại Sao La Lớn?
*
Lý Do Chính Ðáng

Lời Sư Phụ
* Thái Ðộ Ðúng Ðắn Khi Làm Việc Cho Sư Phụ
* Sự Khao Khát Trong Tim Là Chìa Khóa Ðể Trở Về Thiên Quốc

Thần Kỳ Cảm Ứng
* Thoát Chết Sau Khi Gặp Sư Phụ
*
Tai Nạn Ác Nghiệt Nhưng Sư Phụ Từ Bi
*Lực Lượng Tình Thương

Tin Tổng Quát
*Thụy Ðiển *Úc Châu *Ba Tây *Gia Nã Ðại
*
Hoa Kỳ *Nhật Bản *Formosa

Nâng Cao Tâm Thức
* DVD/Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Giáo Lý Chọn Lọc
* Cách Tối Tân Ðể Thay Ðổi Thân Hình
Trên Ðường Tu Học
* Như Lời Ước * Lấy Lửa Thử Vàng
Sư Phụ Khai Thị
*Tiền Ðạo, Hậu Ðời
* Trân Quý Giá Trị Của Tâm Ấn
Vấn Ðáp Chọn Lọc

*Tâm Ấn Là Kho Tàng Quý Nhất Trong Vũ Trụ
*Tâm Ấn Thật Sự

Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

* Vancouver, Gia Nã Ðại

Chuyện Nhỏ Tu Hành

 

* Ý Nghĩa Tốt Trong Tình Trạng Xấu
* Chuyển Chướng Ngại Thành Lợi Khí
* Người Ðạo Hạnh Không Có Kẻ Thù
Sư Phụ Kể Chuyện
* Làm Tấm Gương Can Ðảm và Thành Thật
Thế Giới Loài Vật

* Bài Học Tình Thương
* Cảm Hứng Từ Việc Nuôi Cá
* Món Quà Tình Thương -- Chuyện Những Con Thằn Lằn Nhỏ
* Con Chó Tôi Không Thể Nào Quên

Hành Ðộng Tình Thương

* Jakarta, Nam Dương
* Formosa
* Chi Tiêu Cho Hoạt Ðộng Thiện Nguyện tại Formosa Trong Tháng 3 và Tháng 4, 2002

Thư Cảm Tạ

* Từ Một Gia Ðình Nạn Nhân của Sở Cứu Hỏa Nữu Ước (FDNY) Trong Tai Nạn 11 Tháng 9
* Từ Các Thư Viện Trên Khắp Hoa Kỳ

Tình Thầy Trò

* Những Mẫu Chuyện Trong Thuở Ban Sơ Sống Với Sư Phụ - Mỏng Manh
*
Những Năng Khiếu Không Thể Nghĩ Bàn Của Sư Phụ
*
Những Bài Học Từ Mấy Miếng Sâm

Thơ Vô Tử
* Kỷ Niệm Vào Quên

 

Thơ
* Gió Mùa Tháng Sáu
Nghệ Thuật Vô Thượng
* Ðợt Thiên Y Mùa Hạ -- Quần Áo Vải Sợi Thơ Mộng
Trên Mạng Lưới Quán Âm
* Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
* Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới