Có một lần tôi làm việc tại Trung Tâm Tây Hồ và được trả lương, tuy rằng tôi đã miễn cưỡng nhận trước sự yêu cầu năn nỉ của nhân viên làm việc tại đây. Cho nên tôi dùng số tiền này thỉnh một chiếc đèn Vạn Thọ. Sau khi về tới nhà, bỗng nhiên tôi cảm thấy tình thương tràn trề đối với những người hàng xóm sống đối diện nhà tôi. Tôi thương họ nhiều tới nỗi muốn hôn và ôm cả gia đình họ. Trước kia, chúng tôi hai bên không hòa thuận với nhau, nhưng Ðèn Vạn Thọ của Sư Phụ đã đổi thay tất cả, và trong lòng tôi thật tình muốn tử tế với họ.

Thể nghiệm này đã nhắc tôi tới câu nói trong Kinh Thánh: "Hãy thương yêu kẻ thù". Chúng ta không nên chỉ có nhắc lại lời Kinh Thánh mà cần phải để tình thương nẩy nở và phát triển tinh thần yêu thương này qua hành động. Nếu có tình thương chân thành trong tim, mọi kẻ thù sẽ trở thành bạn tốt. Tôi mong rằng càng ngày càng đông anh chị em gia nhập vào con đường trưởng dưỡng tình thương này - đó là pháp Quán Âm, bởi nó sẽ đổi thù thành bạn, và đưa đến hòa bình thế giới.


Ý Nghĩa Tốt Trong Tình Trạng Xấu
Chuyển Chướng Ngại Thành Lợi Khí
Người Ðạo Hạnh Không Có Kẻ Thù