Chăm Sóc
Người Bệnh Trí Não

Vào buổi tối ngày Lễ Mẹ, 2002, Trung Tâm Tân Châu của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức một hoạt động cho những trẻ em trí não chậm phát triển tại Trung tâm Giáo Dục Ðặc Biệt St. Joseph thuộc thành phố Tân Châu. Mục đích của hoạt động, mang tên "Chia Sẻ Tình Thương và Chăm Sóc cho Người Bệnh Trí Não", là để đem tình thương và sự quan tâm của Sư Phụ đến các anh chị em tàn tật.

Trung tâm Giáo Dục Ðặc Biệt St. Joseph là tổ chức phúc lợi xã hội đầu tiên được thành lập tại Tân Châu dành cho những người mang bệnh chậm phát triển trí não từ trung bình đến nặng. Do sự kiện Trung tâm đã gần hết chỗ và giới chức thẩm quyền đang chú tâm đến nền Giáo dục Ðặc biệt cho những em từ 6 đến 15 tuổi, Trung tâm St. Joseph đang hoạch định xây thêm một cơ sở tại Lungshan mang tên "Vườn Hy Vọng". Trung tâm này sẽ cung cấp thêm nhiều cơ hội cho các trẻ em tuổi còn đi học đang cần sự giáo dục đặc biệt.

Vào sáng ngày 9 tháng 5, 2002, đồng tu đã đến Trung Tâm St. Joseph với nhiều số lượng thức ăn, đồ chơi và quần áo, cùng một đóng góp hiện kim. Sau khi được Ban Ðiều Hành niềm nở tiếp đón, đầu tiên đồng tu được xem một phim ngắn giới thiệu về những hoạt động của Trung Tâm và những phương pháp giáo dục được xử dụng. Kế tiếp chúng tôi được đưa đi tham quan những cơ sở và lớp học khác nhau, cũng như quan sát các sinh hoạt của học sinh và giáo sư. Cuối cùng, khi đồng tu phân phát những món quà tình thương cho các học sinh nhỏ tuổi, Trung Tâm đã được bao trùm bởi một bầu không khí ấm cúng tràn ngập niềm cảm tạ. Ðồng tu hy vọng rằng các hoạt động tình thương này sẽ làm tấm gương sáng và khơi dậy lòng từ bi trong tâm cư dân địa phương, để những công dân bị thiệt thòi về phương diện xã hội có thể nhận được sự chăm sóc tốt đẹp hơn trong tương lai.

 
Thăm Viếng Nhà Dưỡng Lão
Chăm Sóc Người Bệnh Trí Não
Hội Thảo về Tâm Linh và Sức Khỏe
Chi Tiêu Cho Hoạt Ðộng Thiện Nguyện tại Formosa Trong Tháng 3 và Tháng 4, 2002 / Chi Tiêu Cứu Trợ Cho Các Gia Ðình Nghèo tại Formosa, trong tháng 3 và 4, 2002