Thăm Viếng
Nhà Dưỡng Lão

(Nguyên văn tiếng Anh)

Vào ngày thứ bảy 11 tháng 5, 2002, đồng tu từ Trung Tâm Jakarta đã viếng thăm Nhà Dưỡng Lão ở vùng ngoại ô Jakarta, và đã được các bô lão thường trú niềm nở đón tiếp. Ðồng tu đã giúp vui với những bài ca, điệu vũ, cùng phân phát tặng phẩm và sách biếu. Các bô lão rất vui mừng đón nhận sách biếu, và một số còn hỏi xin thêm cho bạn hữu và gia đình. Có người còn hỏi vị phụ nữ xinh đẹp trên sách biếu là ai!

Ðồng tu ra về trong niềm hạnh phúc và rất cảm tạ Thượng Ðế đã cho họ cơ hội chia sẻ niềm vui với các người già cả.

Thăm Viếng Nhà Dưỡng Lão
Chăm Sóc Người Bệnh Trí Não
Hội Thảo về Tâm Linh và Sức Khỏe
Chi Tiêu Cho Hoạt Ðộng Thiện Nguyện tại Formosa Trong Tháng 3 và Tháng 4, 2002 / Chi Tiêu Cứu Trợ Cho Các Gia Ðình Nghèo tại Formosa, trong tháng 3 và 4, 2002