Thanh Hải Vô Thượng Sư Kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 4 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Âm thanh với phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc, tiếng Thái.

MMột hôm bà giáo dạy nhạc dẫn học sinh đến dự buổi ca kịch đầu tiên của lớp. Ðèn mờ dần, viên nhạc trưởng bắt đầu đưa ba tông lên vẫy, người nữ ca sĩ cất tiếng hát. Sau một lúc, một học sinh hỏi bà giáo: "Tại sao ông nhạc trưởng cứ múa may cái cây về phía bà đó? Bà làm tội gì vậy?" Bà giáo trả lời: "Ồ! Ðừng lo! Ông chỉ múa may vậy thôi. Ông không đánh bà ấy đâu! Ðừng lo!" Cậu học sinh hỏi: "Tại sao bà la lớn vậy?"