Thanh Hải Vô Thượng Sư Kể, Florida, Hoa Kỳ
Ngày 4 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Âm thanh với phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Âu Lạc, tiếng Thái.

Một cô ca sĩ hát bội hỏi chồng: "Tại sao anh hay bước ra bao lơn mỗi khi em lên tiếng hát? Anh không thích nghe em hát à?"

Người chồng nói: "Không! Không! Anh đi ra ngoài để hàng xóm láng giềng thấy không phải là anh đang đánh em".