Thanh Hải Vô Thượng Sư Kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 1 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Có một cô giáo dạy tiểu học đưa học trò đến xem triển lãm nghệ thuật. Tất cả cùng ngắm, ngắm, rồi ngắm. Một đứa học trò cứ kéo áo cô giáo, nói rằng: "Cô ơi! Cô ơi! Con nghĩ mình phải đi ra khỏi đây lập tức!" Cô giáo hỏi: "Tại sao vậy?" Cậu bé trả lời: "Nếu mình ở đây lâu, mọi người sẽ tưởng chúng con là những học sinh sơn mấy tấm tranh này".


Không Chịu Trách Nhiệm