Do sư tỷ đồng tu Luckie, Minnesota, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Tôi muốn chia sẻ với tất cả sư huynh, sư tỷ trên khắp thế giới thể nghiệm của tôi trong ngày Lễ Mẹ 2002. Mặc dù không thể tham dự Ngày Mừng Lễ Mẹ tại Florida năm nay, tôi đã đi cộng tu tại Trung Tâm Minnesota ngày hôm đó. Chúng tôi xem băng truyền hình của Sư Phụ, và tôi là người lãnh nhiệm vụ chiếu băng. Từ hàng trăm cuốn băng trên kệ, tôi lấy ra một cuốn và không để ý đến tựa đề. Tình cờ, đây là cuốn băng về buổi thuyết pháp của Sư Phụ tại Hòa Lan trong ngày Lễ Mẹ. Tôi vừa kinh ngạc lẫn vui mừng khi cuốn băng chiếu cảnh Sư Phụ bước vào hội trường và Ngài nói: "Mừng ngày Lễ Mẹ!" Khi đó, tôi cảm thấy như Sư Phụ đang có mặt tại Trung Tâm. Xin cám ơn Ngài rất nhiều. Ngài là Biển Tình Thương!

Một thể nghiệm khác xảy ra vài tháng sau khi tôi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn vào năm 1990. Tôi đang ngủ trưa với hai đứa con nhỏ. Trong khi nửa mê, nửa tỉnh, tôi cảm thấy có một lực lượng nâng cao xuyên qua đỉnh đầu như một cơn lốc xoáy; và con người thật của tôi, thật dễ thương và nhỏ bé, bắt đầu bay vòng ra ngoài. Từ những thể nghiệm này, tôi biết Sư Phụ của chúng ta đúng là một Chân Sư. Xin cám ơn Sư Phụ, về tất cả những ân sủng mà Ngài đã ban cho!