Do đồng tu tỉnh Hubei, Trung Quốc

Lần đầu tiên tôi biết được giáo lý Sư Phụ vào tháng 10 năm 1995, sau đó tôi thọ Tâm Ấn tháng Giêng năm 1997. Từ khi đọc sách Sư Phụ, tất cả những tính tình không tốt của tôi đã thay đổi rất nhiều. Lúc Tâm Ấn, tôi cảm thấy mình thay đổi thành một con người hoàn toàn mới lạ trong một thế giới mới lạ. Kể từ đó, dù tôi và gia đình đã gặp nhiều hoàn cảnh nguy hiểm ngặt nghèo, mỗi lần vậy Sư Phụ đều giúp chúng tôi vượt qua một cách an toàn.

Thí dụ như, vào ngày 5 tháng 4 năm nay, con gái thứ hai của tôi đi công tác cho sở. Con tôi đi bằng xe buýt để giao hàng, và trên xe còn có sáu hành khách khác. Con tôi cảm thấy bất an trong chuyến hành trình và đã đổi chổ ngồi cả thảy bảy lần. Sau đó, xe buýt bị lật khiến một người chết và bốn người khác trọng thương. Chỉ có con tôi và người hành khách ngồi cạnh bên là thoát nạn không chút thương tích! Một đám đông đến xem tai nạn, họ kinh ngạc nói: "Nhất định trong gia đình cô có người ăn chay, tu hành, nên đã đem đến cho cô ân điển vĩ đại như vậy".

Tai nạn này giúp tôi thật sự nhận thấy rằng tai họa thật là ác nghiệt, nhưng Sư Phụ rất từ bi. Con vô cùng đội ơn Sư Phụ!