Thế Giới Loài Vật


Do sư tỷ đồng tu Elsie Chung, Kuala Lumpur, Mã Lai Á (Nguyên văn tiếng Anh)

Trong tất cả những thú tiêu khiển, nuôi cá là việc hầu như không bao giờ tôi nghĩ rằng có thể xảy đến với tôi, thành thử tôi không hiểu tại sao tư tưởng đó lại nẩy ra trong đầu. Nhưng khi nuôi cá, tôi thấy trò chơi này cũng khá hay. Tôi mua một số cá nhiệt đới khởi sự một trò giải trí mới. Tuy nhiên, lúc đó tôi không biết rằng việc nuôi cá này có thể cho tôi một thể nghiệm khai ngộ.

Lúc đầu, có thể nói đây là một sự thử thách cho những người không phải nhà nghề như tôi, nhưng sau nhiều lần thử lên thử xuống, cuối cùng tôi đã thành công. Bây giờ, khi nhìn cá trong bể, tôi thấy cá cùng loài hay bơi thành bầy, dường như chúng rất thích đuổi nhau và vui đùa trong nước, lại còn chào đón bàn tay sắp sửa cho chúng ăn. Ðêm đến, chúng nghỉ ngơi trên những hòn sỏi dưới đáy bể, hoàn toàn không để ý tới mọi sự chung quanh. Tôi nhận thấy ngay cả loài cá cũng có cộng đồng, mặc dù chúng thuộc loại động vật nhỏ trong thế giới loài vật. Cá sinh đẻ, trà trộn với nhau, bày tỏ tình thương, di chuyển từng đàn, có tính tình và cũng biết ngủ.

Tôi không đọc sách viết về loài cá và cũng không biết nhiều về đời sống của chúng. Ðối với tôi, cá từ xưa tới nay chỉ là một món ăn trên bàn. Chúng ta đã được dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác rằng cá chỉ là một món ăn. Dù tôi đã bỏ ăn cá vì chuyện tu hành bảy năm về trước, sau khi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn, quan niệm này vẫn còn in sâu trong trí. Nhưng sau một thời gian nuôi cá, tôi hiểu tại sao tư tưởng nuôi cá lại đến với tôi. Với sự gia trì của Sư Phụ, trò tiêu khiển này là cách giúp tôi xóa bỏ sự u minh và những thành kiến sai lầm đã mọc rễ từ lâu.

Giờ đây, mỗi ngày, khi nhìn cá bơi trong bể, tôi nhận thấy giữa loài cá và loài người không khác nhau cho lắm. Chúng ta cùng theo một lối sống giống như cá, chỉ khác ở hình dáng mà thôi. Chúng ta "bơi" trong khoảng trống rộng hơn, nơi công việc thường xuyên của cuộc đời được lập đi lập lại, bị giam hãm giữa những ranh giới vật chất của một ngôi nhà, và đời sống trần gian cũng rất vô thường.

Nuôi cá cũng giúp tôi nhận thức được rằng thú vật có quyền sống giống như loài người. Sự hiện hữu của chúng không thể bỏ qua. Là sinh vật cao nhất trong muôn loài, con người nên vì vậy mà phải đối xử với loài vật bằng tình thương yêu tử tế. Chỉ có bảo vệ sinh mạng của tất cả chúng sinh trên tinh cầu, chúng ta mới có thể thật sự góp phần vào việc giữ hòa bình thế giới.