Do một đồng tu thường trú tại Tây Hồ, Formosa

Vào năm 1992, Sư Phụ viếng thăm Phi-luật-Tân để diện kiến Tổng Thống, lúc đó là bà Corazon Aquino, nói chuyện về tương lai của những người tỵ nạn Âu Lạc tại quốc gia đó. Vô tình cũng vào lúc đó, cựu tổng thống phu nhân Imelda Marcos đang diễn thuyết tại khách sạn nơi Sư Phụ cư ngụ. Sư Phụ mời bà đến phòng Ngài, tự tay phủ một tấm vải sạch lên ghế sa-lông cho bà Marcos ngồi, và cám ơn bà đã đối xử tử tế với những người tỵ nạn.

Vào lúc đó, do công việc giúp đỡ người tỵ nạn quá nhiều, Sư Phụ vô cùng mệt mỏi. Là thị giả của Ngài, tôi chỉ mang theo một miếng sâm trắng tuyệt hảo, và nghĩ rằng một ly nước với vài lát sâm nấu sôi có thể giúp Ngài khỏe lại. Nhưng khi tôi thấy bà Marcos gần khan hơi tắt tiếng và trông rất mệt nhọc sau buổi diễn thuyết, tôi nghĩ chắc bà cũng cần một ít trà sâm. Nhưng khi nghĩ lại, tôi bỏ ý định đó, cho rằng: "Không được! Sư Phụ phải chăm sóc vô lượng chúng sanh, và làm việc rất nhiều mỗi ngày gần như không nghỉ. Ngài cần uống sâm hơn."

Ngay khi tôi nghĩ như vậy, Sư Phụ bỗng bảo tôi lấy sâm ra, thứ sâm trắng quý giá nhất của chúng tôi. Tôi giật mình vội vàng đi lấy sâm. Sư Phụ đưa miếng sâm cho bà Marcos, giải thích tỉ mỉ về giá trị của thứ sâm đó và cách dùng. Bà Marcos mỉm một nụ cười thơ ngây sung sướng, sự mệt mỏi trong người dường như tan biến. Sự kiện này chứng tỏ rằng lực lượng tình thương của Sư Phụ thật không thể nào tưởng tượng, có thể hồi sinh một người ngay lập tức.

Sau khi bà Marcos ra khỏi phòng, Sư Phụ mỉm cười bảo với tôi rằng Ngài lấy ý kiến đó từ tôi, và thấy nó cũng hay. Ðiều này chứng tỏ rằng Sư Phụ có thể tự nhiên bắt được những tư tưởng đến trong đầu chúng ta. Năng lực vô hình và đẳng cấp tâm linh của Sư Phụ thật vượt khỏi sức tưởng tượng của con người!

Sự kiện này là một bài học rất hiệu quả cho tôi trên bước đường tu học. Mỗi khi nghĩ rằng Sư Phụ có thể nhận biết những tư tưởng không trong sạch, tôi cảm thấy ớn lạnh. Trong những năm sau đó, để trưởng dưỡng việc tu hành và thanh tịnh hóa bản thân, tôi đã cố cảnh giác và giữ tư tưởng của mình luôn trong sạch.