Tin Úc Châu

Hi Ch Tâm Linh

[Brisbane] Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5, 2002, Trung Tâm Brisbane đã một lần nữa tham dự ba ngày Hội Chợ Thân Tâm thường niên được tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị Brisbane. Năm nay, hơn một trăm chủ nhân các gian hàng Hội Chợ đã cống hiến quan khách một nguồn tin tức lớn lao về cách thư dãn thân tâm cũng như các phương pháp thiền định, trị liệu bằng âm thanh, yô-ga, phong thủy và trình bày cách nấu ăn chay.

Ban tổ chức ước khoảng trên mười ngàn quan khách đã đến tham dự ba ngày Hội Chợ, kể cả khách phương xa. Ðồng tu Brisbane đã luân phiên làm việc tại gian hàng Sư Phụ, trả lời thắc mắc và phân phát gần hết số sách biếu và truyền đơn. Nhiều quan khách rất thích tìm hiểu về pháp môn Quán Âm và tỏ ý muốn đến thăm Trung Tâm Brisbane để học hỏi thêm. Một số quan khách vừa ngạc nhiên vui mừng khi biết các đồng tu tham gia Hội Chợ với mục đích duy nhất là chia sẻ niềm vui và sự lợi ích của việc tu pháp môn Quán Âm, được cống hiến miễn phí cho tất cả mọi người.

Rất nhiều quan khách đã bày tỏ lòng kính trọng và hâm mộ đến Sư Phụ và pháp môn Quán Âm. Một số cũng hăng hái khuyến khích bạn bè đến hỏi xin sách biếu. Các đồng tu địa phương cảm động và phấn khởi trước lòng thành tâm của những người tham dự, đồng thời nhận biết rằng truyền bá thông điệp về pháp môn Quán Âm tự nó đã là một phần thưởng giúp họ phát triển tâm linh.