DVD MỚI NHẤT CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ

760
(tiếng Anh với phụ đề 25 ngôn ngữ)
Những anh hùng chân chính
Trích từ bài khai thị ở Stanton, CA, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 5, 1991
 

ÐI"M CHÍNH:

Dĩa DVD này gồm có bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư về sự thật hấp dẫn của thuyết ăn chay, còn có một bài phỏng vấn đặc biệt do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư thực hiện với nữ diễn viên Linda Blair, người đoạt nhiều giải thưởng và cũng là người bênh vực cho quyền lợi thú vật. Trong bài khai thị, Sư Phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của phép ăn chay không chỉ vì lý do sức khoẻ và kinh tế, mà còn vì lòng từ bi và cứu thế giới. Chương trình này được chiếu lần đầu tiên trên hệ thống truyền hình i: Independent Television (trước kia là PAX) vào ngày 26 tháng 6, 2005, và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán thính giả. Ðối với người ăn chay cũng như người không ăn chay như nhau, dữ liệu quý báu trong DVD này đáng để được đào sâu vào. 

 

  <<
Giới thiệu trang này đến bạn

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:
http://www/theCelestialShop.com để mua trên mạng
hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn bản mới nhất của Sư Phụ:
http//www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)