Dìu dắt con cái Thượng Ðế trưởng thành


Tôn trọng trẻ em
và làm bạn của chúng


Do sư tỷ đồng tu Liang Liang, Nam Ðầu, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Sau mấy năm nay, tôi đã nhận thức được một cách sâu sắc rằng phải có nhiều kiên nhẫn và sự sẵn sàng lắng nghe để giáo dục trẻ em. Con gái của tôi khôn lớn trước tuổi, và rất thông cảm với người khác. Tôi nghĩ là nhờ sự tiếp xúc thường xuyên với giáo lý của Sư Phụ từ giai đoạn còn là thai nhi. Tính nết của cô bé thì rất là dễ dạy. Ngược lại, chính tôi là người cần được kiểm điểm và cải thiện. Nhiều lần, tôi đã dùng quyền hành của tôi trong việc dạy dỗ cô bé. Mặc dù không muốn vâng lời, nó vẫn cố hợp tác với tôi. Sau đó tôi dần dần nhận thấy rằng cô ta có ý kiến riêng của cô ta. Tôi chỉ cần hiểu và cho đúng lời khuyên, thì cô ta sẽ vui vẻ chấp nhận.

Một lần tôi gặp phải một vấn đề trong việc dạy dỗ cô bé khi nó thú nhận với tôi là nó không thích thiền. Nghe điều này, tôi rất lo ngại và ngạc nhiên. Nhưng tôi không đổ lỗi cho nó bởi vì tôi cảm thấy vấn đề bắt đầu từ tôi. Mặc dù con tôi được thọ Tâm Ấn từ bé và luôn thiền với chúng tôi, cô bé hiểu biết rất ít về giáo lý của Sư Phụ. Cô bé chỉ biết thiền, nhưng không hiểu lý do đàng sau việc thiền định. Ðiều này nhắc nhở tôi rằng không nên ỷ y cho là bất cứ điều chúng ta nghĩ là tốt nhất sẽ được dễ dàng chấp nhận bởi những người thân yêu của mình, bởi vì họ cũng cần thời gian để học hỏi nữa. Sau đó, tôi bắt đầu giải thích giáo lý của Sư Phụ, về lý lẽ đàng sau sự tu hành và việc ăn chay trước giờ ngủ của cô bé. Tôi cố gắng giúp cho cô bé hiểu rằng sự tu hành là một phần của đời sống không thể tách rời ra được.

Giờ đây, khi nào con tôi có những câu hỏi hay gặp khó khăn, trước tiên tôi lắng nghe ý kiến của cô bé một cách cẩn thận, rồi hỏi cô ta muốn xử sự vấn đề đó như thế nào. Nếu cô ta không chắc chắn, thì tôi sẽ cho lời khuyên. Cách này, con tôi biết là tôi kính trọng nó và tôi sẽ sẵn sàng thảo luận những vấn đề của nó một cách tin tưởng. Sự tin tưởng này được xây đắp trên sự kính trọng và tình thương cho con tôi, và đó là cách mà tôi trở thành người bạn tốt và đáng tin cậy của con tôi.

Mọi người đều muốn được tôn trọng, kể cả trẻ em! Sư Phụ đã dạy chúng ta: "Hãy làm những người bạn tốt cho con cái của quý vị". Làm bạn tốt của trẻ em, chúng ta phải tôn trọng chúng. Khi chúng cảm thấy chúng được tôn trọng, chúng sẽ được nhắc nhở về bản chất Thượng Ðế cao quý của chúng và tự nhiên sẽ cố gắng hành động trên phẩm chất cao thượng, tử tế của chúng và có trách nhiệm cho hành động của chúng. lời khuyên. Cách này, con tôi biết là tôi kính trọng nó và tôi sẽ sẵn sàng thảo luận những vấn đề của nó một cách tin tưởng. Sự tin tưởng này được xây đắp trên sự kính trọng và tình thương cho con tôi, và đó là cách mà tôi trở thành người bạn tốt và đáng tin cậy của con tôi.

Mọi người đều muốn được tôn trọng, kể cả trẻ em! Sư Phụ đã dạy chúng ta: "Hãy làm những người bạn tốt cho con cái của quý vị". Làm bạn tốt của trẻ em, chúng ta phải tôn trọng chúng. Khi chúng cảm thấy chúng được tôn trọng, chúng sẽ được nhắc nhở về bản chất Thượng Ðế cao quý của chúng và tự nhiên sẽ cố gắng hành động trên phẩm chất cao thượng, tử tế của chúng và có trách nhiệm cho hành động của chúng. 

 

 <<
Giới thiệu trang này đến bạn