Dìu dắt con cái Thượng Ðế trưởng thành


Phương pháp duy nhất để trưởng dưỡng tâm linh:
Làm việc cho Thượng Ðế
và tham gia cộng tu


Do sư huynh đồng tu Gerald, Ðài Bắc, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Mười hai năm trôi qua từ khi tôi được thọ Tâm Ấn ở tuổi mười ba. Tiến bước trên đường tu hành, thói quen hữu ích nhất mà tôi phát triển được là đi cộng tu ở Trung tâm địa phương và Trung tâm Tây Hồ.

Từ thuở nhỏ, tôi luôn nhớ lời của Sư Phụ: "Dù phải bỏ xuống trăm công ngàn việc thế gian cũng phải đi cộng tu". Vì vậy tôi nhất định đi cộng tu hàng tuần. Khi còn học ở đại học, đến Trung tâm để cộng tu đã trở thành bản tánh tự nhiên thứ nhì của tôi. Khi có giờ trống trong lớp, tôi luôn nhảy lên xe gắn máy và đi đến Trung tâm để thiền. Nhờ vậy, tôi có nhiều dịp để làm việc cho Thượng Ðế. Ðôi khi tôi gia nhập nhóm đồng tu cùng tuổi để hoạch định và chuẩn bị những sinh hoạt; thỉnh thoảng tôi gia nhập những đồng tu lớn tuổi để làm những việc nặng nhọc hơn. Cả hai loại công việc cho tôi cảm thấy trọn vẹn, thỏa mãn và vui vẻ. Tinh thần hy sinh của các đồng tu trong việc phục vụ đại chúng luôn luôn là những tấm gương để cho tôi bắt chước. Vì thế, tôi đã học rất nhanh và khôn lớn nhiều trong sự làm việc cho Thượng Ðế.

Trước thời hạn phục vụ trong quân đội, tôi đã cầu Thượng Ðế gia trì cho tôi để tôi có thể giữ được trường chay tinh khiết và đi cộng tu trong thời gian này. Nhờ ân điển của Thượng Ðế, điều mong ước của tôi đã được thành thực. Trong những năm phục vụ của tôi, tôi đã có thể tham gia cộng tu ở Trung tâm địa phương và Trung tâm Tây Hồ hầu như mỗi tuần. Những lời cầu nguyện chân thành quả thật luôn luôn được đáp ứng!

Trước khi được thọ Tâm Ấn, tôi mê các trò chơi điện tử và thường hay đi ra ngoài chơi với các bạn học cùng lớp. Tuy nhiên, từ khi tôi được thọ Tâm Ấn vào năm thứ nhì ở trung học, tôi đã từ bỏ thú đam mê trò chơi điện tử của tôi, khiến các bạn tôi ngạc nhiên. Tôi chắc chắn rằng đây là lực lượng của pháp môn Quán Âm!

Tôi đã bắt đầu viết nhật ký tu hành sau khi Tâm Ấn. Dù bận rộn cách nào, tôi cũng luôn để ra một ít thì giờ viết nhật ký để ôn lại quá khứ của mình, quán xét nội tâm tinh tế, giữ mục đích và tư tưởng trong sạch, và cũng tự rèn luyện chính mình quan sát một cách khôn khéo, điều này rất hữu ích cho công việc làm và trong đời sống hàng ngày! Thí dụ, khi làm việc ở Trung tâm, chúng ta không thể tránh được có những ý kiến bất đồng với những đồng tu khác. Ðôi khi chúng ta ai cũng cứ giữ lập trường của mình rồi sinh ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Khi viết nhật ký tu hành, tôi sẽ suy ngẫm sự kiện đó và tự nhắc nhở chính mình phải trầm tĩnh và tôn trọng người khác trong hoàn cảnh như thế. Qua sự làm việc cho Thượng Ðế và viết nhật ký tu hành, tôi có thể thật sự cảm kích những lời của Sư Phụ nhắc nhở chúng ta rằng sự thành tâm và tình thương là con đường tốt nhất để hòa đồng với mọi người. 

 <<
Giới thiệu trang này đến bạn