Tường trình theo xếp hạng và đánh giá của Sư Phụ


Nam Phi

Một Nam Phi mới xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho người dân


Do Ban Báo chí Johannesburg tổng hợp (nguyên văn tiếng Anh)

Từ sau cuộc bầu cử công bằng và tự do năm 1994, Nam Phi đã bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc và kiến tạo một xã hội dân chủ dựa trên công lý, không kỳ thị chủng tộc và không kỳ thị giới tính, nhờ vậy phẩm chất đời sống của tất cả mọi người dân Nam Phi được cải thiện một cách rõ rệt.

Trợ cấp an sinh xã hội

Chính quyền dân chủ Nam Phi ban những cấp khoản lợi tức xã hội cho những người được hưởng trợ cấp, gia đình nghèo có con nhỏ, cựu chiến binh, cha mẹ nuôi và gia đình chăm sóc các em nhỏ và những người cần thiết.

Những người được hưởng trợ cấp xã hội gia tăng từ 2,6 triệu trong năm 1994 đến hơn 10 triệu trong năm 2005. Cho đến tháng 9 năm 2005, khoảng $6,9 tỷ R ($1,1 tỷ mỹ kim) được chu cấp cho hơn 6,2 triệu trẻ em được giúp đỡ qua tiền cấp dưỡng và tiền phụ trợ nuôi con. Thêm vào đó, $19 tỷ R ($3 tỷ mỹ kim) được chu cấp giúp cho những trẻ em dưới 14 tuổi.

Tạo thêm công ăn việc làm

Chính quyền Nam Phi cũng phát động một chương trình mở rộng công việc phục vụ đại chúng (Expanded Public Works Program - EPWP) để tạo công ăn việc làm cho người dân. Chương trình EPWP cung cấp chương trình đào tạo nghề trong lúc làm việc cho những người tham gia để họ được dự bị tốt hơn và có thể tìm một công việc làm ổn định sau đó.

Tính đến tháng 9 năm 2005, năm đầu tiên của dự án, khoảng 223.400 công ăn việc làm được tạo ra từ 300 đến 400 dự án toàn quốc, với tổng số lương phải trả ít nhất là $823 triệu R ($131 triệu mỹ kim). Trong số những người được lợi ích từ những dự án này trong năm đầu tiên của chương trình, hơn 75% là phụ nữ và thanh niên.

Cấp nhà ở cho người nghèo

Chính quyền Nam Phi đã giới thiệu một kế hoạch cho tiền trợ cấp nhà ở cho người nghèo. Những người thật sự nghèo sẽ nhận được trợ cấp toàn phần là $28 ngàn R ($452 mỹ kim). Những người dân với lợi tức thấp và trung bình cũng nhận được một phần trợ cấp nhà ở. Từ năm 1994 đến năm 2005, hơn 2,5 triệu trợ cấp nhà ở được chấp thuận với chi phí gần $45 tỷ R ($7,2 tỷ mỹ kim), đem lợi ích cho hơn 7 triệu người.

Cung cấp điện nước

Qua chính quyền dân chủ tích cực, điện nước ở Nam Phi được cung cấp cho nhiều hộ hơn bao giờ hết. Cho đến tháng 3 năm 2005, 44,5 triệu người có được nguồn cung cấp nước đã cải tiến. Một cơ sở hạ tầng nước căn bản đã cung cấp nước cho hơn 15 triệu người. Hơn 30 triệu người dân Nam Phi (66,3%) có được nguồn nước căn bản miễn phí. Hệ thống vệ sinh căn bản được cung cấp cho hơn 8,2 triệu người. Ước lượng rằng đến năm 2008, tất cả những đơn xin cung cấp nước còn ứ động sẽ được giải quyết, và đến năm 2010, hệ thống vệ sinh căn bản cũng vậy.

Khoảng 64 phần trăm hội đồng cung cấp điện miễn phí, đến tay khoảng phân nửa tổng dân số với 3,5 triệu nhà có điện dùng từ năm 1994. Tính như vậy thì trung bình mỗi năm có hơn 435 ngàn nhà có điện. Ðến tháng 5 năm 2005, ước lượng số người có điện dùng là khoảng 71%.

Chăm sóc sức khoẻ tốt hơn

Từ năm 1994 đến 2005, chính quyền Nam Phi đã nâng cấp và xây dựng hơn 1.300 bệnh xá y tế. Năm 2004, bốn bệnh viện được tái tân trang và hơn 37 nhà thương khác trong giai đoạn cuối để hoàn thành. Ngoài ra, chính quyền cung cấp chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho những phụ nữ mang thai và phụ nữ mới sanh con, cũng như trẻ em dưới 6 tuổi, và có những phục vụ chăm sóc sức khoẻ công cộng cho mọi người trong hệ thống sức khoẻ công cộng. Chính phủ cũng giới thiệu một kế hoạch Thực phẩm Khẩn cấp Quốc gia trong năm 2004, mà đã đem đến lợi ích đến cho 245 ngàn người.

Những kiện trợ giúp bước đầu canh tác giá trị lên đến $31 triệu R ($4,9 triệu mỹ kim) được phân phát cho 18.575 hộ trong các tỉnh như một cách để khuyến khích sự phát triển vườn thực phẩm. Một số trường học tham gia chương trình Dinh dưỡng Trường học Quốc gia đã trồng những vườn rau quả để gia tăng giá trị dinh dưỡng cho các bữa ăn phục vụ trong trường.

Chính phủ Nam Phi cũng thực hiện một kế hoạch toàn diện cho việc quản lý, chăm sóc và chữa trị bệnh HIV và AIDS, để phòng chống việc truyền nhiễm bệnh HIV và để cải thiện cuộc sống của những người bị nhiễm vi trùng bệnh HIV và AIDS. Quỹ chi dùng cho kế hoạch này tăng đến $3,6 tỷ R ($572 triệu mỹ kim) trong năm 2005.

Tính đến tháng 5 năm 2005, có 178 địa điểm phục vụ bao qua 53 địa hạt chính và khoảng 60% địa hạt phụ, với khoảng 6.200 bệnh nhân ghi danh chữa bệnh. Những phục vụ cung cấp cho trẻ em bị nhiễm hay bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS bao gồm những túi thực phẩm và quần áo, cố vấn, nâng đỡ, những trung tâm giữ trẻ và cho các em sau khi tan học, sắp xếp nhà cha mẹ nuôi cho các em và đáp ứng những sự cần thiết về giáo dục và sức khoẻ của các em.

Kiểm soát thuốc hút chặt chẽ hơn

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 25 ngàn người dân Nam Phi chết về những chứng bệnh có liên quan đến hút thuốc. Nam Phi đã cùng ký Hội nghị Thống nhất Quốc tế Kiểm soát Thuốc lá (International Framework Convention - FCTC) với 74 quốc gia khác trong Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (World Health Organization - WHO) mà các chính quyền toàn cầu cam kết thi hành sự kiểm soát để giảm thiểu vấn đề hút thuốc. Do đó chính quyền Nam Phi đã ban hành luật cấm tất cả các quảng cáo về sản phẩm thuốc lá. Ngoài ra, tất cả những nơi công cộng không được hút thuốc. Các chủ hãng và chủ nhà hàng có thể dành 25% phần chỗ cho người hút thuốc, nhưng phải được ngăn ra bởi những tấm vách cứng. Ngoài ra, những người bị bắt gặp bán hay cho trẻ em thuốc lá sẽ bị phạt $10 ngàn R ($1.590 mỹ kim).

Nộp vũ khí được ân xá

Ðể giải quyết vấn đề sở hữu vũ khí bất hợp pháp, chính phủ Nam Phi đã ban hành lệnh ân xá và kêu gọi mọi người tự nguyện nộp súng sở hữu bất hợp phát cho Sở Cảnh sát Nam Phi (SAPS) trong vòng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2005 thì sẽ không bị sự buộc tội nào. Trong thời gian này, hàng chục ngàn khẩu súng và đạn dược đã nộp lên, và hơn 14 ngàn khẩu súng được phá hủy.

Phù hợp theo Nam Phi mới, từ năm 1995 Lực lượng Phòng vệ Quốc gia đã thành lập một hệ thống tình nguyện bán thời gian để phản ảnh quyền tự do lựa chọn và nền dân chủ. Vì vậy, người dân có thể phục vụ an ninh cần thiết cho cộng đồng và quốc gia của họ một cách tự nguyện hơn là bị bắt buộc phải làm.

Nhân quyền được đặt lên hàng đầu

Dân chủ Nam Phi đang khuyến khích sự tôn trọng nhân quyền, nền dân chủ và một chính sách cai trị tốt. Ðặc biệt là chính phủ đã đặt ưu tiên cao cho quyền lợi phụ nữ, trẻ em và người tàn tật.

Hơn một thập niên qua, Nam Phi đã có nhiều sự can thiệp cho hòa bình và trợ giúp nhiều hoạt động cứu trợ nhân dạo. Chính phủ cũng tiếp tục hòa giải xung đột giữa những vùng chiến tranh ở Côte d"Ivoire. Những bước đầu cho hòa bình của Nam Phi được nhìn thấy trong việc chấp nhận hiến pháp ở DRC trong khi hai cuộc bầu cử lớn thành công và an ổn được tổ chức ở Burundi.

Vào năm 2002, một đạo luật mới ở Nam Phi được thông qua khuyến khích và bảo vệ quyền văn hóa, tôn giáo, và ngôn ngữ cộng đồng. Tự do tín ngưỡng được bảo đảm bởi hiến pháp mới với một chính sách chính thức không can thiệp vào sự tín ngưỡng tôn giáo.

Sau mười năm dân chủ, chúng ta thấy rằng chính phủ Nam Phi đang cố gắng hết sức của mình để cống hiến một xã hội sáng sủa hơn cho người dân. Ðồng tu chúng tôi hy vọng, thiền và cầu nguyện để chính phủ có thể tiếp tục cống hiến tích cực hơn một tương lai càng tươi sáng hơn cho tất cả. 

Giới thiệu trang này đến bạn