Bằng thưởng Gương Lãnh đạo Sáng chói Thế giới 

Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
P.O. Box 9, Hsi Hu, Miao Li, Formosa R.O.C.

 

Ngày 14 tháng 4, 2006


Bác sĩ Robert Swan Lawrence
Khoa trưởng Phân khoa Giáo Dục Chuyên Ngành
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
615 N. Wolfe St., E2152
Baltimore, MD 21205
Hoa Kỳ

Kính gửi Bác sĩ Lawrence,

Với sự kính ngưỡng và niềm hân hạnh lớn lao, chúng tôi xin trao tặng Bác sĩ bằng tưởng lục Gương Lãnh đạo Sáng chói Thế giới. Bằng thưởng này công nhận những nỗ lực xuất chúng và sự lãnh đạo khai ngộ trong việc tạo một tương lai tươi sáng cho thế giới và toàn thể nhân loại, với những lời khen ngợi và cảm tạ về tấm gương nhân ái.

Chương trình Thứ Hai Không Thịt khuyến khích mọi người khắp Mỹ Quốc chọn ăn chay một ngày mỗi tuần. Bằng cách giới thiệu cho công dân Mỹ lợi ích của sự ăn chay, chương trình Thứ Hai Không Thịt đã nâng cao ý thức chung của quốc gia, và đem lại lý do để hy vọng cho một tương lai tươi sáng.

Về công sức phát triển chương trình với tư tưởng tiến bộ này, về việc kêu gọi khuyến khích ăn chay trên bình diện quốc gia, và về việc sử dụng địa vị cao quý của bác sĩ trong ngành khoa học để giúp cho sức khoẻ và tâm linh của con người được tốt đẹp hơn, chúng tôi xin tán dương và ca tụng những hành động vĩ đại của Bác sĩ Robert Swan Lawrence.

Với niềm vinh dự, tình thương và ân điển vĩ đại,


Thanh Hải Vô Thượng Sư

Giới thiệu trang này đến bạn