Sáng tác nhạc tâm linh

 

Bài Ca Rau

Lời: Sư huynh đồng tu Lee, Seung-Seop
Nhạc: Nhạc sĩ Chung, Myung-Hwa
Giọng ca: Yeom, Eun-Hye, sinh viên đại học âm nhạc


Chào các bạn, đây là đất ăn chay.
Tôi thích rau quả
(Ðồng ca: Rau, rau, rau!)

Tôi thích ăn chay
(Ðồng ca: Chay, chay, chay!)

Tôi thích ăn chay với rau.

(Lặp lại)

Cải thiện đời sống
(Ðồng ca: Vui, vui, vui!)

Biến đổi tâm hồn
(Ðồng ca: Lạc, lạc quan!)

Thay cách dinh dưỡng
(Ðồng ca: Chay, chay, chay!)

Tôi thích ăn rau và ăn chay.

Cứu trái đất
(Ðồng ca: Thích trái đất!)

Hãy cứu môi sinh
(Ðồng ca: Thích môi sinh!)

Không còn đói khát
(Ðồng ca: Thôi đói khát!)

Sốngkhoẻ, sống đẹp
(Ðồng ca: Thích khoẻ đẹp!)

Tôi yêu bạn thú
(Ðồng ca: Yêu bạn thú!)

Tôi thích rau quả
(Ðồng thanh: Rau, rau, rau!)
Tôi thích ăn chay
(Ðồng thanh: Chay, chay, chay!)

Tôi thích ăn chay với rau.

Sống lành mạnh bằng cách ăn chay!

 

 

 <<
Giới thiệu trang này đến bạn