Một chương trình khai ngộ đặc biệt
"Thiên tai đều do ý niêm tạo thành"

 

Trong tình trạng thế giới hiện tại, chương trình truyền hình Ðường vào Nhạc Tâm linh và Tình yêu xin gửi đến quý vị bài khai thị với tựa đề, "Thiên tai đều do ý niệm tạo thành," do Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng vào ngày 13 tháng 10 năm 1988 tại Ðài Nam, Formosa. Thông điệp muôn đời của Ngài thật phù hợp vào thời điểm đó cũng như trong lúc này. Chương trình đặc biệt này sẽ được trình chiếu trên đài i: Independent Television (phát hình trên toàn quốc Hoa Kỳ) vào ngày Chủ Nhật, 4 tháng 6, năm 2006.

Từ bài khai thị này Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ: "Chúng ta nên tịnh hóa thân khẩu ý để tự bảo vệ lấy chính mình khi còn ở trong cõi ta bà này. Một khi chúng ta đã ra khỏi tam giới thì không có vấn đề gì. Sẽ không có bầu không khí hung ác, không ai có tư tưởng hung ác, mà chỉ có những người đã thuần khiết mới có thể tới đó được."


Chủ đề:
Hệ thống:
Ngày phát hình:
Giờ phát hình:

Thiên tai đều do ý niệm tạo thành
i :  Independent Television (phát hình trên toàn quốc Hoa Ky)
Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6, 2006
4 giờ 30 chiều
Chương trình truyền hình Ðường vào Nhạc Tâm linh và Tình yêu được phát hình thường trực trên đài i: Independent Television vào lúc 4 giờ 30 chiều của những Chủ Nhật thứ nhất và thứ ba của mỗi tháng.

**Xin xem thời khóa biểu dưới đây để biết những ngày phát hình còn lại trong năm 2006**


Giờ phát hình & đài truyền hình:

TRUY"N HÌNH THƯỜNG LỆ & CÁP

Thời gian:

4:30 - 5 giờ chiều giờ miền Ðông/Thái Bình Dương
3:30 - 4 giờ chiều giờ miền Trung/miền Núi
Ðài truyền hình:

Truyền hình thường lệ:
Xin xem bản đính kèm "ionlinep-stations.html" để biết đài truyền hình "i" địa phương của bạn, hoặc vào trang:
http://www.ionline.tv/stations

Truyền hình cáp và vệ tinh:
Nếu có truyền hình cáp, quý vị có thể vào mạng lưới
http://www.ionline.tv/stations/zipfinder.cfm để tìm hệ thống i. Quý vị có thể đánh vào mã số bưu điện (zipcode) để xem danh sách những đài địa phương có phát hình qua hệ thống đài cáp, vệ tinh, và đài thường.

SATELLITE: DishNetwork và DirectTV

Thời gian:

4:30 - 5 giờ chiều giờ miền Ðông
3:30 - 4 giờ chiều giờ miền Trung
2:30 - 3 giờ chiều giờ miền Núi
1:30 - 2 giờ chiều giờ T. B. Dương
Ðài truyền hình:

DishNetwork:
Ðài 181
DirectTV:
Ðài 255

Những ngày phát hình trong năm 2006

19 tháng 3 4 tháng 6 20 tháng 8 5 tháng 11
2 tháng 4 18 tháng 6 3 tháng 9 19 tháng 11
16 tháng 4 2 tháng 7 17 tháng 9 3 tháng 12
7 tháng 5 16 tháng 7 1 tháng 10 17 tháng 12
21 tháng 5 6 tháng 8 15 tháng 10  


Giới thiệu trang này đến bạn